Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 12. února 2017 (12. 2. 2017)

Slavíme Šestou neděli v mezidobí. Dnes od 18 do 18:30 hodin je v kostele příležitost k eucharistické adoraci.

V pondělí po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

V sobotu se uskuteční tradiční farní karneval, a to od 15 hodin na faře. Bližší informace jsou na nástěnce u sakristie. Srdečně zveme všechny malé i velké děti s doprovodem.

Příští neděle bude Sedmá v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.
 

Ohlášky na neděli 5. února 2017 (5. 2. 2017)

Slavíme Pátou neděli v mezidobí. Dnes od 18 do 18:30 hodin je v kostele příležitost k eucharistické adoraci. Výtěžek dnešní sbírky je určen na opravu varhan.

Další informace

Ohlášky na neděli 29. ledna 2017 (29. 1. 2017)

Slavíme Čtvrtou neděli v mezidobí. I dnes (Také tuto neděli) nabízíme příležitost k eucharistické adoraci od 18 do 18:30 hodin v našem kostele.

Další informace

Ohlášky na neděli 22. ledna 2017 (22. 1. 2017)

Slavíme Třetí neděli v liturgickém mezidobí. I dnes vás opět zveme k tiché eucharistické adoraci od 18 do 18:30 v našem kostele.
Pravidelný úklid kostela se koná v pondělí po večerní mši svaté.

Další informace

Dopis papeže Františka mladým lidem (21. 1. 2017)

Dopis papeže Františka mladým lidem u příležitosti prezentace přípravného dokumentu XV. řádného generálního shromáždění biskupské synody.

Milí mladí přátelé,

s velkou radostí vám oznamuji, že se v říjnu 2018 uskuteční Synoda biskupů na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Přál jsem si, abyste byli středem pozornosti, protože vás mám v srdci. Právě dnes bude zveřejněn Přípravný dokument, který i vám svěřuji jako „kompas“ na dlouhou cestu.

Další informace