Aktuální složení

Složení farní rady na funkční období 2012-2017

Ludmila Dufková
Jan Keprt
Ludvík Kolek
Petr Konzal
Veronika Kozlová
Matěj Papoušek
Eva Sperátová
Petr Veselý
Petr Zelenka
Markéta Zelenková

Podle Stanov farní rady, po jmenování nového faráře (1.9.2013) všichni volení členové farní rady podali rezignaci. Poté byli, na zasedání farní rady 24.10.2013, v souladu se Stanovami, potvrzeni novým farářem ve funkci až do řádného konce jejich volebního období.

 

Členové z titulu funkce

Jan Mráz (farář)
Josef Šik (kaplan)
Jiří Bůžek (stávající kaplan)
Jiří Palacký (jáhen)
Ivan Synek (jáhen)
Ludvíka Koukalová (za komunitu Emmanuel)