Biřmování

Biřmování je svátost těsně spjatá se křtem a spolu s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je také chápána jako stvrzení osobního rozhodnutí pro Krista.

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je užitečná zejména u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů.

Přihlásit se může každý, kdo dovršil 15. rok svého věku (horní hranice není stanovena). Příprava se otevírá jednou za dva roky vždy na začátku školního roku a trvá přibližně rok a půl. Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce na faře některý večer v týdnu (podle domluvy ve skupině) jednou za čtrnáct dní. Podle domluvy a možnosti kněží mohou být setkání každý týden, a příprava pak trvá kratší dobu. Svátost biřmování bývá obvykle udělována kolem Svatodušních svátků (zhruba květen - červen).

K přípravě je možno se přihlásit na faře nebo v  kostele nejlépe do konce měsíce září.

 

V roce 2016 / 2017 proběhne v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování.

K přípravě na přijetí pečeti daru Ducha sv. v této svátosti se u nás může přihlásit každý, kdo již je pokřtěný a je mu alespoň 15 let. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře, nebo ke stažení zde. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do konce září.

První setkání biřmovanců se pak uskuteční v pondělí 3. října od 19:00 hodin na faře.

Na společné naslouchaní Duchu sv. se těší váš o. Jakub Tůma