Financování rekonstrukcí

Celkové investice:

rok 2004 - kanalizační a vodovodní přípojka 1 316 589,80 Kč
rok 2005 - projekt, stavební a restaurátorské práce, nová okna 1 446 735,80 Kč
rok 2006 - stavební práce, osvětlení, ozvučení, alarm 1 960 872,80 Kč
Celkem 4 724 198,40 Kč

Finanční zdroje:

Zdroj Suma
úvěr Volksbank, a.s.
(splaceno v plné výši k 31.12.2010)
2 000 000,- Kč
půjčky od jednotlivců
(spláceno z mimořádných sbírek, k 31.12.2007 splaceno v plné výši)
 510 000,- Kč
dotace JMK  200 000,- Kč
z běžného účtu farnosti  1 156 898,- Kč
mimořádné sbírky  1 093 900,- Kč

Každou první neděli v měsíci je sbírka určena na opravu varhan.