Informace o zasedání farní rady dne 27.2. 2014

1) Hostem jednání byl, na pozvání pana faráře, ředitel Moravské Galerie pan Mgr. Jan Press. Ten představil farní radě svůj záměr o otevřenosti MG veřejnosti a nabídl spolupráci. Nabídl možnost prohlídky prostor, do kterých farnost nemá přístup.

2) Diskutovalo se o podnětech pana ředitele Presse, bylo konstatováno, že farnosti jde především o využitelnost prostor nad kaplí/sakristií. Na tyto opravy nelze použít prostředky, které jsou vybírány na opravu varhan, je to závazek vůči dárcům na daný účel. Pan farář nechce měnit rozhodnutí svého předchůdce o opravě varhan.

3) Pan farář přijal rezignaci volených členů farní rady a poděkoval za ochotu přijmout i nadále funkci ve farní radě. Členům předal jmenovací dekrety do konce funkčního období.

4) Kostelník Josef Zelinka v současné době pracuje ve farnosti pouze na poloviční pracovní úvazek. Je zapotřebí stále hledat další možnosti – mladší důchodce, studenty, kteří by byli ochotni se na kostelnické práci podílet. Pan farář poděkoval Ivanu Synkovi za obětavou službu kostelníka.

5) Petr Veselý tlumočil dotaz, zda by se na internetových stránkách farnosti nemohla zřídit „farní burza“, kde by si farníci mohli navzájem nabízet ošacení, a potřeby pro děti. Pan farář souhlasí, museli by to zařídit lidé, kteří spravují internetové stránky farnosti.
Veronika Kozlová pozvala přítomné na ples Severek, který se koná 28. 2. 2014 ve středisku Salesiánů v Žabovřeskách.

6) Noc kostelů
Konkrétní jednotlivci a skupiny si vzali na starost zajištění příprav, programu a průběhu Noci kostelů: program do brožurky, ochutnávku vína, výstavu v pravé lodi kostela, program pro děti, vystoupení dětské scholy, vystoupení Chrámového sboru, chorálu, divadelní představení, duchovní program/pomoc/nabídka modlitby uvnitř kostela i na náměstí. Možnost navštívit kůr, zajistit dobrovolníky ke vstupu, dobrovolníky na přípravu kostela před začátkem a dobrovolníky na úklid po skončení noci kostelů. Setkání všech co se zapojí 15. 5. 2014 v 18,30 v kostele na zcela konkrétní domluvu.