Mons. Josef Šik odešel na věčnost

V pátek 15. září ve večerních hodinách zemřel Mons. Josef Šik.

V této chvíli chceme poděkovat jemu i Bohu za jeho život a za jeho mnohaletou kněžskou službu v naší farnosti.

Rozloučíme se s ním v sobotu 23.9.2017. Pohřební mše bude v 10 hodin v kostele sv. Tomáše a poté bude jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově. Záznam pohřební mše naleznete ZDE.

Životopis Mons. Josefa Šika

Narozen 8. 1. 1929 v Brně - Chrlicích, farnost Brno - Tuřany. Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně, Poříčí, nastoupil do bohosloveckého učiliště v Brně, Antonínská 1. V červenci 1950 byly z rozhodnutí státní správy zrušeny dosavadní teologické fakulty a teologická učiliště a místo nich byly zřízeny dvě státní teologické fakulty - v Praze a v Bratislavě. Biskupové tyto fakulty neuznali a zakázali všem bohoslovcům na nich studovat. Od září 1950 museli ti, kteří odmítli na státních fakultách studovat, nastoupit do PTP - vojenských táborů nucených prací.

Po dvaatřiceti měsících byl ze zdravotních důvodů z PTP propuštěn a nastoupil jako pomocný dělník v elektromontážních závodech, v Drukově a v Chemoplastu. Ke konci padesátých let mu bylo povoleno dálkově vystudovat průmyslovou školu strojnickou a v roce 1964 nastoupit jako konstruktér v přesné mechanice, která se později změnila ve výzkumný ústav zdravotnické techniky. V tomto podniku pracoval až do odchodu do starobního důchodu v lednu 1989.

Studium teologie dokončil tajně v roce 1968 a tajně byl vysvěcen na kněze 13. 4. 1968 biskupem F. M. Davídkem. Od té doby působil v neveřejné duchovní správě. Dne 25. 8. 1992 byl "sub conditione" vysvěcen na kněze brněnským biskupem V. Cikrlem. Na základě požadavku BK ČSFR se podrobil v září 1992 přezkoušení znalostí teologie na teologické fakultě v Praze, Thákurova 3.

Od 1. 9. 1992 byl ustanoven farním vikářem u sv. Tomáše v Brně.
Dne 5. 4. 2000 byl jmenován kaplanem Jeho Svatosti (titul Monsignore).
Ke dni 1. 1. 2008 byl ustanoven spirituálem zasvěcených panen v brněnské diecézi.
Zemřel 15. 9. 2017 v Brně.

Nekrolog otce Josefa na stránkách magazínu Christnet.