Ohlášky na neděli 1. října 2017

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí. Od 18 h. bude pravidelná nedělní adorace.

Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

V pondělí je památka svatých andělů strážných, v sobotu památka Panny Marie Růžencové.
Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od pondělí do pátku vždy od 17 hodin budou po celý říjen růžencové pobožnosti. Ve středu je památka svatého Františka z Assisi, večer bude ještě mše svatá v 19 hodin s komunitou Emmanuel pro mladé.

Ve čtvrtek v 19 hodin zahájíme na faře přípravu dospělých na křest. Bližší informace podá otec Jakub.
Pátek je prvním pátkem měsíce října, po večerní mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání. V 19 hodin pak následuje modlitba a adorace komunity Emmanuel.

Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí. Na konci všech nedělních bohoslužeb proběhnou volby do pastorační farní rady.

Při mši sv. v 9 hodin požehnáme naše renovované varhany, které zazní poprvé po dokončení opravy a rozšíření. Po mši svaté vás zveme na krátký, asi 40-ti minutový inaugurační koncert.

Zveme farníky na společnou podzimní vycházku, která se uskuteční v neděli 22. října. Bližší informace naleznete na vývěskách.