Ohlášky na neděli 10. září 2017

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Od 18 h. bude pravidelná nedělní adorace.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

V úterý je nezávazná památka Jména Panny Marie, ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je svátek Povýšení svatého kříže, v pátek je památka Panny Marie Bolestné a v sobotu je památka svaté Ludmily, mučednice. 

Příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Příští neděli se koná diecézní oslava Jubilea Fatimy. Dopoledne v 10.15 hodin bude v katedrále přivítání sochy Panny Marie dovezené z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15 hodin modlitba růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie.

Výuka náboženství na ZŠ Kotlářská začne již od zítřka, pondělí 11. září. Na ostatních školách a na faře začne od prvního říjnového týdne. Předběžný rozpis vyučování a další informace najdete na nástěnce.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii, tam je také můžete odevzdat. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili co nejdříve (nejpozději do středy 20. září), abychom věděli, kolik skupin se nakonec otevře.

Důležité upozornění: protože skončilo funkční období farní rady, budou se za měsíc, v neděli 8. října, konat volby pastorační Farní rady. Nejprve je ovšem třeba shromáždit návrhy kandidátů. Za tímto účelem je u sakristie umístěna schránka, do které můžete příštích 10 dní vhazovat své návrhy. Navrhnout kandidáty můžete také e-mailem na adresu farnost@svtomas.net. O dalším průběhu voleb budete včas informováni.