Ohlášky na neděli 15. října 2017

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes nebude nedělní adorace; v 17 hodin bude mít v našem kostele přednášku o. Marek Orko Vácha na téma "Chuť žít".

Zítra po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

V úterý je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Ve středu je svátek sv. Lukáše, evangelisty. 

Chceme odpovědět na výzvu biskupů k modlitbě za naši zemi a její budoucnost. Proto bude v pátek mimořádná příležitost k adoraci před Nejsvětější Svátostí, a to bezprostředně po večerní mši sv. do 19:30 hodin.

Příští neděle bude 29. v liturgickém mezidobí. Je to Světový den misií, na tento účel bude věnována i sbírka. Otec Jakub zve příští neděli na farní vycházku z Hádů do Bílovic - více informací je na vývěskách.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Děkujeme těm, kdo se minulou neděli zapojili do voleb do farní rady, výsledky budou zveřejněny příští neděli v Tomáškovi.

Na nástěnkách najdete několik nabídek akcí, z nich upozorňujeme na:
DIECÉZNÍ DEN PRO SENIORY, který bude v sobotu od 9.45 v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně. Má to být den, který obohatí a povzbudí. Na programu je mše svatá, povídání o naší diecézi, bude možné si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti nejen o tomto setkání jsou na vývěskách.