Ohlášky na neděli 17. září 2017

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes od 18 h. bude pravidelná nedělní adorace. Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška.

Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v sobotu je památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. 

Příští neděle bude 25. v liturgickém mezidobí. Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. – Více informací na fond.biskupstvi.cz.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Do čtvrtka do večerní mše sv. prosím navrhněte své kandidáty do farní rady. U sakristie umístěna schránka, do které můžete vhazovat své návrhy. Navrhnout kandidáty můžete také e-mailem na adresu farnost@svtomas.net. Je třeba kromě jména uvést také kontakt na navrhovanou osobu.