Ohlášky na neděli 19. listopadu 2017

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí. Slaví se den Bible, výtěžek dnešní sbírky bude poukázán na podporu Katolického biblického díla a České biblické společnosti. Na nástěnkách a na webu můžete najít několik impulsů k přiblížení se Bibli. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

Zítra po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude zasedání farní rady.

Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále, bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Srdečně vás zveme na přednášku o Martinu Lutherovi, která se uskuteční v našem kostele v pondělí 27. 11. od 19:00. Přednášku si pro nás připravil o. Stanislav Drobný.