Ohlášky na neděli 2. července 2017

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra (v pondělí) je svátek svatého Tomáše, titulární slavnost naší farnosti, v úterý je památka sv. Prokopa, opata.

Ve středu je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tuto slavnost oslavíme pouze dvěma bohoslužbami, v obvyklých časech, tedy ráno v 7 hodin a večer v 17,30.

V pátek je první pátek měsíce července, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání. V 19,30 pak bude, v rámci Katolické charismatické konference, adorace s přímluvnou modlitbou vedená komunitou Emmanuel.

Upozorňujeme, že o prázdninách nebudou dětské mše a nebude v provozu farní kavárna. Také zpovědní služba bude někdy omezená.

Úklid kostela bude pouze jedenkrát za dva týdny, v tomto týdnu nebude. Podrobný rozpis úklidů vyvěsíme na nástěnce. Předem děkujeme všem, kdo přijdou o prázdninách s úklidem pomoci.

Příští neděle je 14. v mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.