Ohlášky na neděli 22. října 2017

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí, je Světový den misií, na tento účel bude věnována i dnešní sbírka. Odpoledne bude farní vycházka z Hádů do Bílovic – sraz ve 14,30 na zastávce Velká Klajdovka. V 18 hodin bude eucharistická adorace. Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška.

Zítra po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

V pondělí je nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze, v úterý sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. V sobotu je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.

Příští neděle bude 30. v liturgickém mezidobí. Upozorňujeme na konec letního času v noci ze soboty na neděli.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

V rámci misijní neděle Vás chceme pozvat na kurz o farních evangelizačních buňkách. To jsou skupinky nebo společenství, která se scházejí po domech, jsou napojené na místního kněze a otevřené nevěřícím přátelům a známým. Jedná se o konkrétní a přirozený způsob evangelizace. Kurz bude probíhat od 12. listopadu do 17. prosince, vždy v neděli od 19:30 na faře v Řečkovicích. Bližší informace může poskytnout otec Martin Hönig.