Ohlášky na neděli 24. září 2017

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí. Od 18 h. bude pravidelná nedělní adorace. Dnešní sbírka je příspěvkem do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

V úterý je nezávazná památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků, ve středu je památka svatého Vincence z Paula, kněze. Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Je to doporučený svátek. V pátek je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v sobotu je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.

Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, kromě čtvrtka:
o slavnosti sv. Václava budou bohoslužby ráno v 7,45 a v 9 hodin a večer v 17,30.
Od dnešní neděle jsou na nástěnkách navržení kandidáti do farní rady. Za dva týdny z nich budeme vybírat členy rady na další pětileté období.

V letošním roce v naší farnosti opět zahájíme přípravu dospělých na křest. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. října v 19 hodin na faře. Bližší informace vám podá otec Jakub.