Ohlášky na neděli 25. června 2017

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Navečer v 18 hodin vás zveme na eucharistickou adoraci, ta bude před prázdninami poslední, a během prázdnin nedělní eucharistická adorace nebude bývat.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžskou formaci.

K dispozici je také nové číslo Tomáška.

Pravidelný úklid kostela se koná v pondělí po večerní mši svaté.

Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Příští neděle je 13. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, kromě čtvrtka, kdy nebude večerní mše svatá.

Ve čtvrtek je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Biskup Vojtěch bude sloužit mši sv. v 9,30 a krátce před 11. hodinou promluví k výročí založení diecéze. Poté, v pravé brněnské poledne, tedy v 11 hodin, spolu se zaměstnanci biskupství a ostatními přítomnými vypustí 240 nafukovacích balonků.

Hlavní slavnostní bohoslužbu bude ve čtvrtek v 17,30 sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Poděkujeme při ní za 240 let trvání naší diecéze, která vznikla roku 1777 právě oddělením od diecéze Olomoucké. Večerní mše sv. v naší farnosti nebude, zveme vás na bohoslužbu do katedrály.

Při příležitosti 240. výročí založení Biskupství brněnského ocenil diecézní biskup Vojtěch Cikrle přes pět set osob z celé diecéze. V blízkosti slavnosti svatých Petra a Pavla mají duchovní správcové předat oceněným děkovnou listinu s dárkovou publikací jako poděkování za jejich dlouholetou obětavou a nezištnou službu v církvi.

Z naší farnosti byli oceněni:
Sestra Ludvíka Koukalová z komunity Emmanuel, Svatotomská gregoriánská schola a chrámový sbor Jolly Singers, vedený panem Petrem Veselým. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za jejich službu farnosti. Zároveň děkujeme i všem ostatním, kteří, podobně jako tito ocenění, pracují nezištně a obětavě pro dobro farnosti.