Ohlášky na neděli 29. října 2017

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace. Zítra po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Ve středu je slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. Kromě obvyklých dvou bohoslužeb bude ještě mše svatá v 19 hodin s komunitou Emmanuel pro mladé. Mše sv. v 17,30 nebude pro děti.

Ve čtvrtek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel.

V sobotu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, v úterý od 17 hodin bude poslední říjnová růžencová pobožnost.

Příští neděle bude 31. v liturgickém mezidobí.

Jako každý rok i letos je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci:
O slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na zemřelé je tyto odpustky možné získat při návštěvě kostela, podmínkou je pomodlit se modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu lze odpustky získat při návštěvě hřbitova, kde je zapotřebí se pomodlit za zemřelé, třeba jen v duchu.
K tomu vždy přistupují obvyklé podmínky, svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. V jiné dny je takto možné získat odpustky částečné.