Ohlášky na neděli 9. července 2017

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra po ranní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a v sobotu je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Na sobotu také připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8 do 17 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 

Zároveň prosíme, abyste se, kdo můžete, zapsali v sakristii do adoračního rozvrhu, aby se nestalo že by některou chvíli zůstal kostel prázdný.

V 17 hodin pak bude krátká společná adorace a svátostné požehnání. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby.

Příští neděle bude 15. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.