Svátost smíření

Ke svátosti smíření je možno přistoupit v našem kostele od pondělí do soboty cca 30 - 40 minut před každou mší svatou (kněz odchází ze zpovědní místnosti asi 10 minut před začátkem mše). Během bohoslužeb se již nezpovídá.

V neděli začíná příležitost ke svátosti smíření 10 minut před začátkem každé mše svaté, a poté i během bohoslužeb (podle aktuální potřeby), až do 11,45 hod.

Mons. Josef Šik je v kostele k dispozici pro svátost smíření vždy v úterý a v pátek od 16.45 hodin, a rovněž tak i v neděli během mše svaté v 9 a v 11 hodin.

O svátost smíření je také možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předběžné domluvě (osobně nebo telefonicky) kněží rádi poslouží svátostí smíření, eucharistie i svátostí nemocných seniorům a osobám se ztíženou pohyblivostí přímo v jejich domácnosti.