Výdaje farnosti

1) Výdaje na běžný provoz kostela a fary: ročně dosahují výše 500 tisíc korun  českých. Z toho nejvyšším výdajem jsou platby za energie (elektřina 200 tis., plyn 80 tis.), dále pojištění kostela a fary (60 tis.) atd.

2) Mzdy a mzdové odvody: farnost má jednoho zaměstnance, roční mzdové náklady dosahují výše 100 tisíc korun českých.

3) Příspěvek na potřeby diecéze (tzv. desátek): z běžných příjmů farnosti se odvádí ve prospěch biskupství zhruba desetina čistého výnosu sbírek a darů (bez dotací a osvobozených položek) jako příspěvek na financování diecézních institucí a aktivit.

4) Opravy kostela a fary: Nejbližší plánovanou opravou bude generální oprava varhan. Bude probíhat v několika etapách a její celkové náklady jsou odhadovány na cca 2,5 – 3,5 mil. Kč.