Zápisy z jednání

Zápisy z jednání farní rady jsou (po předchozí domluvě s duchovním správcem farnosti) k nahlédnutí na farním úřadě. Informace o posledních jednáních FR naleznete zde:

Informace o zasedání farní rady dne 24.10.2013

Informace o zasedání farní rady dne 27.2.2014

Informace o zasedání farní rady dne 30.10.2014

Informace o zasedání farní rady dne 26.3.2015