Synoda 2021 – 2023

Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Milí přátelé, všechny Vás srdečně zvu k zapojení do konzultační fáze Synody, vyhlášené papežem Františkem. Nabízí se možnost prodiskutování několika témat a můžete za sebou zanechat stopu v podobě názorů, nových impulsů, nápadů, podnětů, své spokojenosti nebo i nespokojenosti. V naší farnosti je možné se přihlásit do skupinek prostřednictvím formuláře na webu nebo v sakristii u kostelníka Pavla Zahradníka – který s Vámi onen formulář vyplní :-). Přihlášeným budou následně nabídnuty termíny a témata, ze kterých si budou moci vybrat. Přihlásit se můžete i v případě, že máte vlastní skupinu,…

Více Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Synodalita – deset tematických okruhů k prohloubení

Abychom pomohli formulovat zkušenosti a více přispěli ke konzultacím, uvádíme níže deset tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“. I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky? II. NASLOUCHAT Naslouchání je první…

Více Synodalita – deset tematických okruhů k prohloubení

Synoda a naše farnost

„Nastal čas, aby laici postoupili o krok vpřed, o další krok, a aby našli v církvi prostor nezbytný k tomu, aby tak učinit mohli, tedy způsob jak odpovědět na své povolání.“ (Papež František) Milí farníci, Pro mnohé z Vás bylo pozvání biskupů k synodálnímu procesu na konci nedělní mše před třemi týdny první, možná překvapivou, informací na toto téma. O co se vlastně jedná? Od II. vatikánského koncilu se každé tři roky scházejí na tzv. synodě zástupci biskupů z celého světa, jakožto poradní sbor papeže, a radí se o určitých…

Více Synoda a naše farnost

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu…

Více <a href="https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem">Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu</a>