Ohlášky na neděli 18. června 2017

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Odpoledne vás zveme k účasti na společném eucharistickém průvodu městem. Mše sv. u minoritů začíná v 15:30 a po ní vyrazí průvod do kostela sv. Jakuba. Večerní adorace dnes v našem kostele nebude.

Děkujeme našemu sboru, ministrantům, družičkám i všem ostatním, kdo jakkoli přispěli k důstojné oslavě slavnosti Těla a krve Páně.

Pravidelný úklid kostela se koná v pondělí po ranní mši svaté.

V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 12. v mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.