Chcete mít svatbu v kostele?

Církevní sňatek je možné uzavřít jen tenkrát, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a zároveň žádný z nich není občansky rozveden po předchozím platném manželství. (U nepokřtěného se z hlediska církevního práva považuje za platné a nerozlučitelné manželství uzavřené občanským obřadem.) V případě různosti víry budoucích manželů se žádá písemné prohlášení o respektování víry a náboženské výchově dětí.

Termín svatby je možno si rezervovat již s předstihem, rezervace se přijímají nejdéle do konce kalendářního roku. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve všední den. V neděli a o církevních svátcích se neoddává.

Před uzavřením církevního sňatku absolvují oba snoubenci přípravu. Naše farnost při těchto přípravách spolupracuje s několika brněnskými farnostmi, setkání probíhají na faře u sv. Jakuba. Jedná se o 6 setkání, tři s duchovními a tři s manželským párem. Možná je i druhá forma – dvě setkání s knězem a jeden víkendový program s manželskými páry v komunitě Emmanuel. Pouze výjimečně lze přípravu vykonat individuálně. Přípravu lze vykonat i jinde (zpravidla ve farnosti jednoho ze snoubenců, zejm. pokud dotyční nejsou místní). Kromě toho je třeba si dohodnout setkání s farářem, k vyřízení všech formálních náležitostí potřebných k platnému uzavření manželství. Termíny příprav viz níže.

K zápisu do matriky oddaných a k sepsání žádosti o uzavření manželství budou oba žadatelé potřebovat potvrzení o křtu (s datem ne starším než max. tři měsíce před dnem sňatku), a pokud ani jeden ze snoubenců nespadá bydlištěm do naší farnosti, pak si musí některý z nich vyžádat od vlastního faráře také písemné propuštění ke sňatku v cizí farnosti. Příslušnost k brněnským farnostem podle bydliště lze vyhledat zde.

Z občanskoprávního hlediska si snoubenci rovněž musí vyřídit tzv. „Osvědčení k církevnímu sňatku“, které jim vystaví příslušný matriční úřad. Pro náš kostel je to matrika městské části Brno – střed na Nádražní ulici č.4. Toto osvědčení má platnost šest měsíců.

Upozorňujeme, že jak příprava na manželství, tak i sám průběh svatebního obřadu je plně v kompetenci příslušné duchovní správy farnosti. Zásadně tedy neumožňujeme jakékoliv vstupy tzv. svatebních agentur.

 

Kurzy k přípravě na manželství 2023 – 2024:

  • Termíny příprav snoubenců:
    setkání na faře u sv. Jakuba (v 1. patře) jsou vždy v pondělí v 19 hodin

 

  • Kurz
Termíny  Forma Místo
1. 2. října 2023 a dále
9., 16., 23, a 30. října a 6.listopadu
6 setkání Fara u sv. Jakuba
2. 29. dubna 2024 a dále
6., 13., 20. a 27. května a 3. června
6 setkání Fara u sv. Jakuba
3. 22. a 29. ledna 2024
a víkend 17. – 18. února 2024
2 setkání
+ víkend
Fara u sv. Jakuba
Komunitní centrum Lidická 1867/24, Brno
4. 8. a 15. dubna 2024
a víkend 20. – 21. dubna 2024
2 setkání
+ víkend
Fara u sv. Jakuba
Komunitní centrum Lidická 1867/24, Brno

 

Přihlásit se můžete ve farnosti sv. Jakuba brno-jakub@dieceze.cz nebo telefonicky +420731402777
O víkendových setkáních a přihlášky na ně: https://www.emmanuel.cz/snoubenci/