Ohlášky

Ohlášky na neděli 3. března 2024

Dnes slavíme třetí neděli postní. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Příští neděle bude čtvrtá postní, při mši sv. v 11 hodin proběhne obřad druhého skrutinia našich katechumenů. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v úterý pro děti. Ve čtvrtek před večerní mší svatou od 16,30 bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Více Ohlášky na neděli 3. března 2024

Ohlášky na neděli 25. února 2024

Dnes slavíme druhou neděli postní. Dnes se koná sbírka Haléř svatého Petra, výtěžek bude odeslán na charitu svatého Otce. Dnes začíná příprava dětí na první svaté přijímání, bude bývat vždy po „deváté“ mši sv. v sakristii. Zdravotní stav Otce Pavla se pomalu zlepšuje, nadále však zůstává vážný, prosíme, nepřestávejme v modlitbách za jeho uzdravení. Pátek je prvním pátkem měsíce března. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19 hodin bude následovat modlitební setkání a adorace vedená komunitou Emmanuel. Příští neděle bude třetí postní, při mši sv. v…

Více Ohlášky na neděli 25. února 2024

Ohlášky na neděli 18. února 2024

Dnes slavíme první neděli postní. Kdo se chce připojit k postní almužně, může si v sakristii vyzvednout jako pomůcku papírovou pokladničku postničku. Otec Pavel Hověz je stále v nemocnici, máme zprávu, že během týdne nastalo mírné zlepšení jeho stavu, prosíme i nadále o modlitbu za něj. Na dnešní odpoledne pro Vás plánoval od 15 hodin prohlídku kostela na Lesné, ta je i přesto zajištěna a srdečně Vás na ni zveme. Ve čtvrtek je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Večer bude další spolčo mládeže farností sv. Tomáše a Jakuba, začátek v 19 hod. na…

Více Ohlášky na neděli 18. února 2024

Ohlášky na neděli 11. února 2024

Dnes slavíme šestou neděli v mezidobí. K dispozici je nové číslo Tomáška. Ve středu začíná postní doba, je to den přísného postu, to je půst od masa a dospělí od 18 do 60 let jsou v tento den vázáni také postem újmy, což znamená, jen jednou za den se najíst dosyta. Při ranní i večerní mši svaté se bude udělovat popelec. Příští neděle bude první postní, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Navíc bude v pátek v 17 hodin pobožnost křížové cesty. Kromě pátku budou bývat křížové cesty…

Více Ohlášky na neděli 11. února 2024

Ohlášky na neděli 4. února 2024

Dnes slavíme pátou neděli v mezidobí. Zítra je památka svaté Agáty, po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka svatých Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, a v sobotu je památka sv. Scholastiky. Příští neděle bude šestá v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Otec Pavel Hověz měl ve čtvrtek autonehodu, když se vracel z výpomoci v jedné mimobrněnské farnosti. Prosíme, vzpomeňte na něj v modlitbě.

Více Ohlášky na neděli 4. února 2024

Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

Dnes slavíme čtvrtou neděli v mezidobí. Ve středu slavíme památku sv. Jana Boska, kněze. Ve čtvrtek prosíme všechny aktivní ministranty, aby přišli na večerní mši, po ní bude důležitá organizační schůzka. Ve čtvrtek v 19 hodin začne na faře Kurz Alfa, pokud má někdo zájem, je ještě možné se přidat. V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19. hodin bude modlitební setkání a adorace komunity Emmanuel. Příští neděle bude pátá v mezidobí, bohoslužby…

Více Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

Dnes slavíme třetí neděli v mezidobí. Podle přání papeže Františka ji slavíme jako Neděli božího slova a dnešní sbírka bude odeslána ve prospěch biblického apoštolátu. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. V pátek je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů. Prosíme všechny aktivní ministranty, aby příští týden ve čtvrtek, to je 1. února, přišli na večerní mši, po ní pak bude důležitá organizační schůzka. Příští neděle bude…

Více Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

Ohlášky na neděli 14. ledna 2024

Dnes slavíme druhou neděli v mezidobí. Dnešním dnem končí Tříkrálová sbírka, pokud do ní ještě chcete přispět, můžete využít charitní pokladničku u hlavního vchodu. Ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu. Tento čtvrtek od 18:30 bude na faře schůzka organizátorů kurzů alfa. Kdo by chtěl pomáhat, může přijít, samotné kurzy pak začnou v únoru. Podrobnosti jsou na nástěnce a našich farních stránkách. Modleme se, prosím, za tuto evangelizační akci. Tradiční farní karneval bude v sobotu 20….

Více Ohlášky na neděli 14. ledna 2024

Ohlášky na neděli  7. ledna 2024

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Zveme vás na Tříkrálový podvečer, který se koná dnes v 16:30 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích, jedná se o koncert našeho a židenického chrámového sboru. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Připomínáme, že až do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka, a že v našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Tento čtvrtek od 19 hodin bude spolčo naší a jakubské farnosti. Setkání se uskuteční…

Více Ohlášky na neděli  7. ledna 2024

Ohlášky na neděli 31. prosince 2023

Bohoslužby v týdnu Dnes je Svátek svaté Rodiny. Odpoledne v 16 hodin budeme slavit mši sv. na poděkování za uplynulý rok a budeme si také vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2024 (večerní mše sv. nebude). Zítra je slavnost Matky Boží Panny Marie, je to zasvěcený svátek a bohoslužby budou jako v neděli. V úterý je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Pátek je prvním pátkem měsíce ledna, po večerní mši sv. bude obvyklý prvopáteční program: krátká adorace a svátostné požehnání a v 19 hodin modlitební…

Více Ohlášky na neděli 31. prosince 2023