Ohlášky

Ohlášky na neděli 14. července 2024

Dnes slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. Ve farnosti dnes vítáme nového farního vikáře (kaplana) otce Lukáše Janouška. Po mši svaté v 9 a v 11 hodin bude udělovat novokněžské požehnání. Zítra je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Po ranní mši svaté do 15 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení…

Více Ohlášky na neděli 14. července 2024

Ohlášky na neděli 7. července 2024

Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši svaté se koná úklid kostela. O prázdninách bude úklidů méně, prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci. Ve čtvrtek je svátek svatého Benedikta, patrona Evropy. Příští neděle bude 15. v mezidobí. Potom v následujícím týdnu, konkrétně v pondělí 15. července, má naše farnost adorační den. Nejsvětější svátost bude vystavena k adoraci po ranní mši sv. asi do 15 hodin. Prosíme, kdo budete moci strávit nějaký čas v adoraci, zapište se v sakristii, abychom měli jistotu, že kostel nezůstane ani na chvíli…

Více Ohlášky na neděli 7. července 2024

Ohlášky na neděli  30. června 2024

Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Začíná doba dovolených a prázdnin, to se v našem kostele projeví na pořadu bohoslužeb od pondělí do pátku, kdy budou mše svaté jen ráno v 7 hodin, a to až do konce srpna. Večerní mši je možno navštívit v některé ze sousedních farností, např. v 19 hodin u svatého Jakuba. Opravy tam sice ještě trvají, ale interiér už je přístupný a začaly pravidelné bohoslužby. V sobotu zde budeme mít jen obvyklou večerní mši v 17:30 z následující neděle a nedělní bohoslužby zůstávají beze změny. Ve středu oslavíme slavnost sv. Tomáše,…

Více Ohlášky na neděli  30. června 2024

Ohlášky na neděli 23. června 2024

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, v sobotu je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Příští neděle bude 13. v mezidobí. Ve středu bude v našem večerní mše sv. ke cti sv. Josemaríi Escrivy, zakladatele osobní prelatury Opus Dei. Sloužit budou kněží z jejich komunity a všechny Vás srdečně zvou. Od soboty začne prázdninový pořad bohoslužeb, najdete jej v Tomáškovi a na farním webu. Nedělní mše zůstávají beze změny, včetně sobotní večerní, sobotní ranní…

Více Ohlášky na neděli 23. června 2024

Prázdninový pořad bohoslužeb – léto 2024

Pořad bohoslužeb od 29. 6. 2024 do 31. 8. 2024 Pondělí až pátek v 7:00 (chcete-li na mši sv. večer, v 19:00 hodin je mše v kostele sv. Jakuba jen o ulici vedle našeho chrámu) Sobota v 17:30 – s nedělními texty Neděle a svátky v 7:45 (latinská, BEZ zpěvu chorální scholy), 9:00, 11:00 a 19:30 sv. Cyril a Metoděj – 7:45 a 9:00  (a večer v 19:00 v kostele sv. Jakuba)   Přesnější informace jsou oznámeny vždy v ohláškách.

Více Prázdninový pořad bohoslužeb – léto 2024

Ohlášky na neděli 16. června 2024

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Od 17.30 bude mít otec Pavel Hověz zde v kostele autogramiádu a prezentaci své knihy Velké dobrodružství. Ve středu je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa, v pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Příští neděle bude 12. v mezidobí, pořad bohoslužeb bude dle obvyklého rozvrhu. Připomínáme iniciativu „Brno a jeho chrámy“ potřebujeme do 15. září zajistit průvodcovskou službu v kostele, prosíme ty, kdo by měli o tuto brigádu zájem, aby se co nejdříve přihlásili u kostelníka Pavla Zahradníka.

Více Ohlášky na neděli 16. června 2024

Brno a jeho chrámy – léto 2024

Také letos pokračuje tradice podporovaná Turistickým a informačním centrem (TIC) města Brna, projekt Brno a jeho chrámy. Od poloviny června do poloviny září se návštěvníkům otevřou jindy nepřístupné kostely. Kostel sv. Tomáše bude otevřen od úterý do soboty od 13,30 do 17,30 (v červnu a září jen do 17, vzhledem k bohoslužbám). Nabízíme komentované prohlídky vždy v 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30. Na webu TIC je brožurka, najdete ji i v našich otevřených kostelích.

Více Brno a jeho chrámy – léto 2024

Ohlášky na neděli 9. června 2024

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 11. v mezidobí, pořad bohoslužeb bude dle obvyklého rozvrhu. Od 17.30 bude mít otec Pavel Hověz v našem kostele autogramiádu a prezentaci své knihy Velké dobrodružství. Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do organizace Noci kostelů, i všem, kdo jakkoli přispěli k jejímu zdárnému konání. Pro iniciativu „Brno a jeho chrámy“…

Více Ohlášky na neděli 9. června 2024

Ohlášky na neděli  2. června 2024

Dnes je 9. neděle v liturgickém mezidobí. V minoritském kostele se dnes slaví slavnost Těla a Krve Páně, odpolední mši v 15,30 bude slavit biskup Pavel a po mši bude eucharistický průvod městem do katedrály. Zítra si připomeneme památku afrických mučedníků sv. Karla Lwangy a jeho druhů, večerní mše svatá pro děti bude v tomto školním roce poslední. Na středu připadá památka sv. Bonifáce a ve čtvrtek oslavíme nezávaznou památku sv. Norberta. V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vzhledem ke konání Noci kostelů bude mše svatá pouze ráno v 7 hodin. Ostatní bohoslužby v týdnu…

Více Ohlášky na neděli  2. června 2024

Ohlášky na neděli 26. května 2024

Dnes je slavnost Seslání Nejsvětější Trojice. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Večer bude zasedání farní rady. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Hodinu před večerní mší svatou bude tichá eucharistická adorace a po mši svaté průvod kostelem. V pátek je svátek Navštívení Panny Marie a v sobotu památka svatého Justina, mučedníka. Příští neděle bude devátá v mezidobí. Odpoledne bude biskup Pavel slavit mši svatou ze slavnosti Božího Těla v minoritském kostele, začátek v 15:30. Po mši svaté následuje eucharistický…

Více Ohlášky na neděli 26. května 2024