Ohlášky

Ohlášky na neděli 19. března 2023

Dnes je čtvrtá neděle postní. Je 19. března, slavnost sv. Josefa je ale vzhledem k postní neděli přesunuta na zítřejší den. V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle bude pátá postní, ze soboty na neděli se změní středoevropský čas na letní. V pondělí po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Bohoslužby v týdnu budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek od 17 hodin se koná pobožnost křížové cesty. Na farním webu najdete odkaz, pomocí kterého lze do konce měsíce hlasovat pomocí SMS zprávy v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje….

Více Ohlášky na neděli 19. března 2023

Ohlášky na neděli 12. března 2023

Dnes je třetí neděle postní. Zítra je slavnost posvěcení našeho kostela, je to také výroční den zvolení papeže Františka. Bohoslužby v týdnu budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek od 17 hodin se koná pobožnost křížové cesty. Tento týden, vzhledem k jarním prázdninám, nebude dětská mše. Příští neděle bude čtvrtá postní.

Více Ohlášky na neděli 12. března 2023

Ohlášky na neděli 26. února 2023

Dnes je první neděle postní. Již tradičně zveme věřící k postní almužně. Letos nemáme k rozdávání papírové schránky, ale jistě není problém si tyto pokladničky „postničky“ vyrobit nebo na tento účel použít nějakou nepotřebnou krabičku. Do takovýchto postniček mohou věřící vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekli požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání si zvolí a kolik do kasičky přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu uložit do postničky. Na konci postu můžete nashromážděnou částkou někomu pomoci, nebo přinesete…

Více Ohlášky na neděli 26. února 2023

Adoptuj si kněze – projekt modlitební podpory duchovních

Zveme všechny k modlitbě za kněze. I kněží potřebují modlitební podporu. Diecézní centrum mládeže organizuje akci Adoptuj si kněze. Cílem je pro každého duchovního brněnské diecéze najít někoho, kdo se za něj bude modlit, a více tak propojovat světy kněží a laiků. Mladí katolíci se inspirovali sousední olomouckou arcidiecézí, kde projekt funguje a podle organizátorů se těší velké oblibě. Zapojit se může každý, stačí napsat e-mail na dcm.brno(zavináč)biskupstvi.cz s předmětem „adopce kněze“ nebo se Diecéznímu centru mládeže (DCM) ozvat na jeho facebookové stránce. „Vylosujeme vám konkrétního kněze z diecéze, za…

Více Adoptuj si kněze – projekt modlitební podpory duchovních

Ohlášky na neděli  19. února 2023

Dnes je sedmá neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu začíná postní doba. Je to den přísného postu, to je zřeknutí se masitých pokrmů a také půst újmy. Půst újmy zavazuje dospělé věřící od 18 do 60 let věku a znamená jen jednou za den se najíst dosyta. Samozřejmě že ti, kdo mají zdravotní důvody, např. diabetes, toto dodržovat nemusí. Ve středu se při ranní i večerní bohoslužbě bude udělovat popelec. Po celou postní dobu nabízíme možnost společné modlitby při pobožnosti…

Více Ohlášky na neděli  19. února 2023

Ohlášky na neděli 12. února 2023

Dnes je šestá neděle v liturgickém mezidobí. V pátek je nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků, a příští neděle bude sedmá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od zítřka začíná národní týden manželství. V jeho rámci Vás zveme na dvě akce: první je v pondělí Valentinská pouť v kostele sv. Michala, kde bude od 17 hodin přednáška Karla Skočovského na téma: „Svým tělem oslavujte Boha“ a v 18:30 bude mše svatá s modlitbou snoubenců u oltáře sv. Valentina. Po mši svaté následuje koncert scholy…

Více Ohlášky na neděli 12. února 2023

Ohlášky na neděli 5. února 2023

Dnes je pátá neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je nezávazná památka svaté Josefíny Bakhity, panny, v pátek je památka sv. Scholastiky, panny. V sobotu je památka panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Příští neděle bude šestá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 5. února 2023

Ohlášky na neděli 29. ledna 2023

Dnes je čtvrtá neděle v liturgickém mezidobí. V úterý je památka sv. Jana Bosca, kněze, ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. V pátek je památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, po bohoslužbách se bude udělovat svatoblažejské požehnání. Je to první pátek měsíce února, po večerní mši sv. bude Eucharistická adorace a svátostné požehnání. Příští neděle bude pátá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Potvrzení o darech pro farnost za rok 2022 zasíláme e-mailem, fond PULS potvrzení dává…

Více Ohlášky na neděli 29. ledna 2023

Ohlášky na neděli 22. ledna 2023

Dnes je třetí neděle v liturgickém mezidobí, neděle Božího slova. Sbírka je dnes na podporu českého biblického díla. Na farním webu najdete některé odkazy a inspirace k této příležitosti. V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Ve středu oslavíme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, kterým končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, a v sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu….

Více Ohlášky na neděli 22. ledna 2023

SMS soutěž JMK o nejlépe opravenou památku r. 2022