Ohlášky

Ohlášky na neděli 1. října 2023

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka svatých andělů strážných, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Ve středu je památka sv. Františka z Assisi, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské a v sobotu je památka Panny Marie Růžencové. Pátek je prvním pátkem měsíce října, po večerní mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání. V 19 hodin pak následuje modlitba a adorace s komunitou Emmanuel. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od pondělí do pátku…

Více Ohlášky na neděli 1. října 2023

Ohlášky na neděli 24. září 2023

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý je nezávazná památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků, ve středu je památka svatého Vincence z Paula, kněze. Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Je to doporučený svátek. V pátek je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v sobotu je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, kromě čtvrtka: o slavnosti sv. Václava budou bohoslužby ráno v 7,45 a v 9…

Více Ohlášky na neděli 24. září 2023

Pastýřský list biskupa Pavla – neděle 17. září 2023

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ Milí přátelé, v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota křesťanského společenství spojená s modlitbou, která je jakousi porodní babkou milosrdenství. Když stojíme na prahu nového školního roku, byl bych rád, abychom si pro něj stanovili tři konkrétní cíle: Být skrze…

Více Pastýřský list biskupa Pavla – neděle 17. září 2023

Ohlášky na neděli 17. září 2023

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý bude dětská mše, zkouška dětské scholy, na kterou jsou všichni zváni, začíná v 16:30. Po mši sv. bude ještě jednou malé agapé se zmrzlinovým překvapením pro děti. Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. V sobotu 23. září je liturgická památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Oslavíme ji letos slavnostněji, od 16 hodin bude adorace s příležitostí ke svátosti smíření, v 17 hodin promluva o…

Více Ohlášky na neděli 17. září 2023

Pomoc lidem, kteří se v církvi setkali se sexuálním násilím

Brněnské biskupství od září spolupracuje s týmem specializovaných psychologů a psychoterapeutů, kteří jsou v rámci nově spuštěného projektu 3P zdarma připraveni nabídnout pomoc lidem, kteří se v církvi stali obětí sexuálního násilí nebo zneužívání, případně mu byli v církevním prostředí vystaveni nepřímo. Odborné zkušenosti čerpali specialisté v zahraničí – potřebné vzdělání i proškolování financovalo samo biskupství. Potřebu adresovat tato nelehká témata a poskytnout nabídku kvalifikované pomoci akcentuje biskup Pavel Konzbul i ve svém zářijovém pastýřském listu, který se bude číst v neděli 17. září: „Papež František vybízí k modlitbě za…

Více Pomoc lidem, kteří se v církvi setkali se sexuálním násilím

Ohlášky na neděli 10. září 2023

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Povýšení svatého kříže. V pátek je památka Panny Marie Bolestné a v pátek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. —- Skautský oddíl Severky mezi sebe zve nové členky, tento rok již od první třídy. V případě zájmu prosím pište na email severky@gmail.com. V úterý bude po prázdninách první dětská mše, zatím bez zkoušky a doprovodu dětské scholy, po…

Více Ohlášky na neděli 10. září 2023

Kurzy pro mládež – diecézní centrum mládeže

Diecézní centrum mládeže letos spouští dva různé kurzy pro mládež naší diecéze. Jednak Animátorský kurz zaměřený na osobnostně-duchovní rozvoj a následně kurz vedoucího pro všechny mladé, kteří jsou zapojeni do farních aktivit, aby se ve svých kompetencích stále více rozvíjeli. Přihlašování: – Na kurz vedoucího se uzavírá v neděli 17. 9. 2023 – první setkání proběhne o víkendu 22. – 24. 9. 2023 – odkaz na přihlašování ZDE – Na animátorský kurz se uzavírá v neděli 24. 9. 2023 – první setkání proběhne o víkendu 29. 9. – 1. 10….

Více Kurzy pro mládež – diecézní centrum mládeže

Ohlášky na neděli 3. září 2023

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Děkujeme všem, kteří tímto způsobem ve farnosti pomáhají a prosíme i další farníky, aby zvážili svou případnou účast na úklidech. Ještě jednou děkujeme všem, kdo přispěli na rekonstrukci fary v zakarpatském  městečku Teresva. Vybraná částka byla minulý týden předána duchovnímu správci otci Petrovi, který posílá dík a požehnání. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře  koná první setkání nad Biblí v tomto školním roce. Setkání budou bývat pravidelně každý čtvrtek. Schola gregoriánského chorálu…

Více Ohlášky na neděli 3. září 2023

Ohlášky na neděli 27. srpna 2023

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý je památka Umučení sv. Jana Křtitele. Prázdninový pořad bohoslužeb skončí čtvrtkem, od pátku budou ve všední dny opět večerní mše svaté v 17,30. Pátek je prvním pátkem měsíce září, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání. Od 19 hodin pak bude modlitební večer s komunitou Emmanuel. Příští neděle bude 22. v liturgickém mezidobí, při bohoslužbách v 9 a v 11 hodin požehnáme dětem do nového školního roku.

Více Ohlášky na neděli 27. srpna 2023