Duchovní programy pro děti

Pro předškolní děti je mimo období prázdnin každou neděli při mši sv. v 9 hodin během celé bohoslužby slova zajištěna katecheze v sakristii. Kromě toho je pro ně také určen program před úterní večerní mší sv.  Rodiče s dětmi se schází každé úterý (mimo prázdnin) v 17 hodin v sakristii. Úterní mše sv. v 17.30 je pak „dětská“. V naší farnosti se také pravidelně schází maminky s předškolními dětmi v rámci tzv. Modliteb matek a některé starší děti se pak schází v rámci setkání inspirovaných hnutím „Děti víry“. Kontakty na tyto skupiny vám rádi sdělíme v sakristii či ve farní kanceláři.