Chcete se nechat pokřtít?

Katechumenát (příprava na křest) dospělých se otevírá zpravidla jednou za dva roky začátkem října a trvá přibližně dva roky. Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce na faře některý večer v týdnu (podle domluvy ve skupině).

Do katechumenátu se mohou přihlásit i ti, kteří jsou pokřtěni, ale dosud nepřistoupili ke svátostem (svátost smíření, eucharistie), či zájemci o prohloubení svého života z víry. Přijetí do katechumenátu ještě nezavazuje k rozhodnutí přijmout (i udělit) příslušnou svátost.

Do katechumenátu je možno se přihlásit na faře či v kostele. Přihlásit se může kdokoliv starší 14 let (vlastní přijetí křtu u nezletilých však bude nutno projednat s rodiči). Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

Atuální informace:

Kurz uvedení do křesťanského života (katechumenát) začne na podzim 2024 na faře (Lidická 6), termíny budou předem oznámeny. Kurz je určen pro dospělé dosud nepokřtěné anebo takové, kteří víru nepraktikovali a chtějí začít život z víry, případně se připravit na svaté přijímání a/nebo biřmování. Pokud takové lidi znáte, povzbuďte je, prosím.

Kontaktní osoba (vede):  o. Janoušek

Přihlášky prosíme e-mailem na brno-tomas(zavináč)dieceze.cz nebo telefonicky v úředních hodinách +420 545 572 215.