Vyhledání farnosti podle ulice

Církevní organizace se, až na vzácné výjimky, řídí územní příslušností. V praxi to znamená, že každý katolický křesťan patří na základě svého bydliště do nějaké farnosti. I když ve městech (Brno není výjimkou) mnoho lidí navštěvuje kostely podle vlastního výběru, v některých případech, zejména při udílení křtu a uzavírání manželství, není možné obrátit se jinam bez souhlasu vlastního faráře.

Pouze farář má totiž kompetenci k udílení svátostí vlastním farníkům, a pokud dotyční pro přijetí dané svátosti chtějí zvolit jinou farnost, je nutné vyžádat si tzv. “propuštění” od vlastního faráře. Ten může dát zmocnění k udílení svátosti jinému knězi (faráři, farnímu vikáři). Bez takového zmocnění by udělení svátosti bylo nedovolené, a v některých případech by dokonce nemělo ani svátostné ani právní účinky (neplatné udělení). Proto je velmi důležité znát svou teritoriální příslušnost k farnosti.

Zadej ulici ve městě Brně: