Mše na úmysl dárce (intence)

Chcete-li nechat v našem kostele sloužit  mši svatou na zvláštní potřebu či úmysl dárce, je nutné příslušnou prosbu i termín dohodnout přímo v kostele v sakristii, a to před nebo po skončení kterékoli bohoslužby. Intence se zadávají vždy od začátku doby adventní až do konce příslušného liturgického roku (s výjimkou předem obsazených termínů, např. o církevních svátcích). Je třeba počítat, že jednotlivé mše svaté mohou být rezervovány i na více měsíců dopředu.

Na kteroukoli mši svatou smí kněz přijmout pouze jednu intenci. Úmysl, na který je mše svatá sloužena, se v našem kostele při mši svaté veřejně neohlašuje (vyvěšujeme ho na vývěsce vzadu v kostele).