Chcete nechat sloužit mši?

Chcete-li nechat v našem kostele sloužit  mši svatou na zvláštní potřebu či úmysl dárce, je nutné příslušnou prosbu i termín dohodnout přímo v kostele v sakristii, a to před nebo po skončení kterékoli bohoslužby. Intence (úmysly, na které kněží slouží mše) se zadávají vždy od začátku doby adventní až do konce příslušného liturgického roku (s výjimkou předem obsazených termínů, např. o církevních svátcích). Je třeba počítat, že jednotlivé mše svaté mohou být rezervovány i na více měsíců dopředu.

Na kteroukoli mši svatou smí kněz přijmout pouze jeden úmysl (intenci). Úmysly se v našem kostele při mši svaté veřejně neohlašují (najdete je na vývěsce vzadu v kostele).