Pastorační rada farnosti

Ze zasedání pastorační rady…

Farní rada dne 27. 10. 2021

Složení pastorační rady farnosti (2017-2022)

Ladislav Bobčík
Zdeněk Bureš
Ludmila Dufková
Jana Fialová
Petr Hanák
Jan Keprt
Veronika Kozlová
Vítězslava Mikešková
Matěj Papoušek
Vojtěch Pospíšil
Pavel Zahradník
Markéta Zelenková

Členové z titulu funkce:

Jan Mráz (farář)
Jan Pavlíček (kaplan)
Pavel Hověz (kaplan)
Jiří Palacký (jáhen)
Ivan Synek (jáhen)
Ludvíka Koukalová (za komunitu Emmanuel)