Pastorační rada farnosti

Farní pastorační rady nově

V pastýřském listu ze 17. září 2023 biskup Pavel oznámil své rozhodnutí, že v celé naší diecézi vzniká povinnost nově vytvořit pastorační farní rady. V naší farnosti proto uspořádáme v říjnu volby, aby se v listopadu mohli naši zástupci zúčastnit setkání pastoračních rad s biskupem. Pro všechny pastorační rady v diecézi vydal biskup nové stanovy, kterými se nadále řídí (dosavadní stanovy farností se tímto diecézním partikulárním zákonem ruší).

Stanovy pastoračních rad farnosti brněnské diecéze.

Průběh voleb v roce 2023

Volební právo má člen farnosti starší 18 let, příslušnost k farnosti je dána bydlištěm – ověřte zde.

24.9. – 8.10. – návrh kandidátů – pomocí lístků vhozených do schrány v kostele nebo na adresu farnosti brno-tomas(zavináč)dieceze.cz

15.10. – zveřejnění kandidátů na nástěnce v kostele

22.10. – rozdání volebních lístků farníkům

29.10. – volební den (pomocí volebních lístků při každé nedělní bohoslužbě, vč. soboty večer)

5.11. – zveřejnění členů nové pastorační farní rady

8.11. – setkání zástupců rady s biskupem