Farní rada

Pastorační rada farnosti

Farní pastorační rady nově V pastýřském listu ze 17. září 2023 biskup Pavel oznámil své rozhodnutí, že v celé naší diecézi vzniká povinnost nově vytvořit pastorační farní rady. V naší farnosti proto uspořádáme v říjnu volby, aby se v listopadu mohli naši zástupci zúčastnit setkání pastoračních rad s biskupem. Pro všechny pastorační rady v diecézi vydal biskup nové stanovy, kterými se nadále řídí (dosavadní stanovy farností se tímto diecézním partikulárním zákonem ruší). Průběh voleb v roce 2023 24.9. – 8.10. – návrh kandidátů – pomocí lístků vhozených do schrány v…

Více Pastorační rada farnosti