Život ve farnosti

Kurzy Alfa

Co je Alfa? Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém světě v kavárnách, církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde. Nenajdete dvě úplně stejné Alfy, ale v zásadě mají společné tři věci: jídlo, promluvu a rozhovor o tématu. Více o Kurzech Alfa také zde.   Kdy: Kurzy Alfa u sv. Tomáše jsme zahájili ve čtvrtek 1. února 2024. Pokud byste měli zájem se připojit k probíhajícímu…

Více Kurzy Alfa

Pastorační rada farnosti

Farní pastorační rady nově V pastýřském listu ze 17. září 2023 biskup Pavel oznámil své rozhodnutí, že v celé naší diecézi vzniká povinnost nově vytvořit pastorační farní rady. V naší farnosti proto uspořádáme v říjnu volby, aby se v listopadu mohli naši zástupci zúčastnit setkání pastoračních rad s biskupem. Pro všechny pastorační rady v diecézi vydal biskup nové stanovy, kterými se nadále řídí (dosavadní stanovy farností se tímto diecézním partikulárním zákonem ruší). Průběh voleb v roce 2023 24.9. – 8.10. – návrh kandidátů – pomocí lístků vhozených do schrány v…

Více Pastorační rada farnosti

Výuka náboženství

Základní informace Výuka náboženství se organizuje na jednotlivých školách podle místních podmínek a podle počtu přihlášených žáků. Škola je povinna zajistit výuku náboženství, pokud se přihlásí nejméně 7 žáků. Je tedy třeba nejprve podat přihlášku na příslušné škole, pokud se neshromáždí dostatečný počet přihlášek, obraťte se přímo na svůj farní úřad, kde je možné zajistit náhradní variantu výuky, např. přímo na faře. Aktuální informace – školní rok 2023/2024 Jakým způsobem přihlásit své děti: Školy: ZŠ Kotlářská – Mgr. Dominik Šuráň – přihlásit se přímo ve škole a také napsat SMS…

Více Výuka náboženství

Ministranti

Kluci, kteří mají zájem o ministrování, se mohou přihlásit kdykoli v sakristii. Po určité čekací lhůtě jsou přijati při mši svaté mezi ministranty. Nácviky ministrování probíhají zpravidla v úterý před nebo po večerní mši sv. Pravidla pro lektory    Ministrantský řád

Více Ministranti

Chrámové sbory

Při naší farnosti fungují 3 chrámové sbory: Dětská schola, která doprovází liturgii především při úterní večerní mši sv. http://schola.svtomas.net Jolly Singers, což je smíšený pěvecký sbor, který zpívá při bohoslužbách hlavně o významných církevních svátcích. Více na: http://www.jollysingers.cz/ Gregoriánska schola, která pravidelně slouží zpěvem při nedělní latinské mši sv. v 7.45. Více na: http://choral.svtomas.net/

Více Chrámové sbory

Duchovní programy pro děti

Pro předškolní děti je mimo období prázdnin každou neděli při mši sv. v 9 hodin během celé bohoslužby slova zajištěna katecheze v sakristii. Kromě toho je pro ně také určen program před úterní večerní mší sv.  Rodiče s dětmi se schází každé úterý (mimo prázdnin) v 17 hodin v sakristii. Úterní mše sv. v 17.30 je pak „dětská“. V naší farnosti se také pravidelně schází maminky s předškolními dětmi v rámci tzv. Modliteb matek a některé starší děti se pak schází v rámci setkání inspirovaných hnutím „Děti víry“. Kontakty na…

Více Duchovní programy pro děti

Skautky a skauti

Skautky Naše farnost spolupracuje s dívčím oddílem YMCA Severky, který se věnuje jak světluškám (cílová skupina je přibližně 1. stupeň ZŠ), tak skautkám (cílová skupina je přibližně 2. stupeň ZŠ). Kromě schůzek družin, které bývalí jedenkrát za týden připravují také řadu zajímavých víkendových akcí a letní tábory. Více informací a kontakty pro přihlášení najdete na: https://severky.webnode.cz/ Skauti U farnosti sv. Tomáše funguje 40. skautský klučičí oddíl Tardigrada. S dětmi jezdíme na výlety, prozkoumáváme jeskyně, šlapeme na kole nebo pěšky, anebo prostě blbneme v přírodě. Rok zakončujeme dvanácti denním letním táborem…

Více Skautky a skauti