Život ve farnosti

Pastorační farní rada 27. 10. 2021

Téma jednání: Synoda 2021 – 2023 na farní rovině P. Jan Mráz zahájil setkání společnou modlitbou, předložil slovo diecézního koordinátora pana biskupa Pavla Konzbula a dále deset tematických synodálních okruhů. Výsledky naší diskuze: 1. Hledání a určení hlavního synodního koordinátora farnosti 2. Bude vytvořen přihlašovací formulář, skrze který se může kdokoliv přihlásit. a. Formulář bude obsahovat poučení o GDPR a sbírat kontakty na přihlášené. b. Zájemci ve formuláři budou moci zakliknout preferovaná témata, zda-li jsou ochotni moderovat skupinku. c. Přihlašování bude možné přes web nebo v sakristii. 3. Dále vytvoříme…

Více Pastorační farní rada 27. 10. 2021

Výuka náboženství

Základní informace Výuka náboženství se organizuje na jednotlivých školách podle místních podmínek a podle počtu přihlášených žáků. Škola je povinna zajistit výuku náboženství, pokud se přihlásí nejméně 7 žáků. Je tedy třeba nejprve podat přihlášku na příslušné škole, pokud se neshromáždí dostatečný počet přihlášek, obraťte se přímo na svůj farní úřad, kde je možné zajistit náhradní variantu výuky, např. přímo na faře. Aktuální informace – školní rok 2022/2023 Jakým způsobem přihlásit své děti: ZŠ Kotlářská – Hana Švábová – napsat SMS na její mobil – 777 885 419 ZŠ Antonínská…

Více Výuka náboženství

Ministranti

Kluci, kteří mají zájem o ministrování, se mohou přihlásit kdykoli v sakristii. Po určité čekací lhůtě jsou přijati při mši svaté mezi ministranty. Nácviky ministrování probíhají zpravidla v úterý před nebo po večerní mši sv. Pravidla pro lektory    Ministrantský řád

Více Ministranti

Chrámové sbory

Při naší farnosti fungují 3 chrámové sbory: Dětská schola, která doprovází liturgii především při úterní večerní mši sv.  Jolly Singers, což je smíšený pěvecký sbor, který zpívá při bohoslužbách hlavně o významných církevních svátcích. Více na: http://www.jollysingers.cz/ Gregoriánska schola, která pravidelně slouží zpěvem při nedělní latinské mši sv. v 7.45. Více na: http://choral.svtomas.net/

Více Chrámové sbory

Duchovní programy pro děti

Pro předškolní děti je mimo období prázdnin každou neděli při mši sv. v 9 hodin během celé bohoslužby slova zajištěna katecheze v sakristii. Kromě toho je pro ně také určen program před úterní večerní mší sv.  Rodiče s dětmi se schází každé úterý (mimo prázdnin) v 17 hodin v sakristii. Úterní mše sv. v 17.30 je pak „dětská“. V naší farnosti se také pravidelně schází maminky s předškolními dětmi v rámci tzv. Modliteb matek a některé starší děti se pak schází v rámci setkání inspirovaných hnutím „Děti víry“. Kontakty na…

Více Duchovní programy pro děti

Skautky a skauti

Skautky Naše farnost spolupracuje s dívčím oddílem YMCA Severky, který se věnuje jak světluškám (cílová skupina je přibližně 1. stupeň ZŠ), tak skautkám (cílová skupina je přibližně 2. stupeň ZŠ). Kromě schůzek družin, které bývalí jedenkrát za týden připravují také řadu zajímavých víkendových akcí a letní tábory. Více informací a kontakty pro přihlášení najdete na: https://severky.webnode.cz/ Skauti U farnosti sv. Tomáše funguje 40. skautský klučičí oddíl Tardigrada. S dětmi jezdíme na výlety, prozkoumáváme jeskyně, šlapeme na kole nebo pěšky, anebo prostě blbneme v přírodě. Rok zakončujeme dvanácti denním letním táborem…

Více Skautky a skauti

Pastorační rada farnosti

Ze zasedání pastorační rady… Farní rada dne 27. 10. 2021 Složení pastorační rady farnosti (2017-2022) Ladislav Bobčík Zdeněk Bureš Ludmila Dufková Jana Fialová Petr Hanák Jan Keprt Veronika Kozlová Vítězslava Mikešková Matěj Papoušek Vojtěch Pospíšil Pavel Zahradník Markéta Zelenková Členové z titulu funkce: Jan Mráz (farář) Jan Pavlíček (kaplan) Pavel Hověz (kaplan) Jiří Palacký (jáhen) Ivan Synek (jáhen) Ludvíka Koukalová (za komunitu Emmanuel)

Více Pastorační rada farnosti