Bohoslužby

Pro účast na nedělních a svátečních bohoslužbách
je v režimu vládních opatření NUTNÁ REGISTRACE (tlačítko v červeném pruhu nahoře ).
Zadejte prosím počet míst (max. 3) a svou e-mailovou adresu, v došlém e-mailu pak kliknutím na odkaz registraci dokončíte. Vaše údaje (e-mail) se NEUKLÁDAJÍ. V současné chvíli je maximální počet účastníků bohoslužeb snížen na 36 osob (odvozeno od počtu míst k sedění v kostele). Pokud Vás tlačítko nezavede na stránku s odkazy, je buď obsazeno, nebo ještě nenastal čas k registraci.

Všední dny a soboty

v 7:00 a 17:30 (v sobotu s nedělní platností)

Pozn:
Během školního roku je mše svatá v úterý večer v 17:30 určena dětem a jejich rodičům. Od 16:30 probíhá v sakristii zkouška zpěvu dětské scholy.

Neděle

v 7:45 (latinská), 9:00, 11:00 a 19:30
O některých svátcích (velikonoční pondělí, sv. Štěpán, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj) jsou bohoslužby v 7:45, 9:00 a 17:30.

Přesnější informace jsou oznámeny vždy v ohláškách.

 

Zde pak najdete informace k udělování svátosti smíření.

 

Další modlitby a bohoslužby v kostele sv. Tomáše

Eucharistická adorace v našem kostele bývá pravidelně ve čtvrtek od 16:00 do 17:15 a v neděli od 18:00 do 19:15.

Setkání mladých v naší farnosti se koná každý čtvrtek po večerní mši svaté, tedy cca od 18:15 v kostele a v sakristii. Více na https://m.facebook.com/mladiutoma/  Kontakt: o. Martin Hönig

Mše sv. pro mladé vedené komunitou Emmanuel se tento školní rok konají vždy třetí středu v měsíci od 19:00. Více na mladi.emmanuel.cz.

Každý první pátek v měsíci od 19:00 hodin se můžete v našem kostele zúčastnit modlitebního večera vedeného komunitou Emmanuel. V průběhu je nabízena svátost smíření a přímluvná modlitba. Více na emmanuel.cz/prvni-patek/