Mše u svatého Tomáše

Prázdninový pořad léto 2024

Pondělí až pátek

v 7:00 a 17:30  (O prázdninách je pouze mše sv. v 7:00, dle stavu oprav kostela sv. Jakuba mohou být v létě 2024 v 19 hodin mše svatojakubské farnosti)

Během školního roku je mše sv. v úterý v 17:30 určena dětem a jejich rodičům. Od 16:30 probíhá v sakristii zkouška zpěvu dětské scholy.

Sobota

v 8:00 – obvykle s úmyslem za zemřelé v týdnu

v 17:30 – s nedělními texty

Neděle a svátky

v 7:45 (latinská), 9:00, 11:00 a 19:30

O svátcích kdy je pracovní volno (velikonoční pondělí, sv. Štěpán, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj – pokud nepřipadnou na neděli)
jsou bohoslužby v 7:45, 9:00 a 17:30. 

Další změny bývají obvykle na Štědrý den a v den sv. Silvestra.

Přesnější informace jsou oznámeny vždy v ohláškách.

 

Zde pak najdete informace k udělování svátosti smíření.

 

Adorační den

Adorační den a den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnost se koná každý rok 15. července.

Další modlitby a bohoslužby v kostele sv. Tomáše

Eucharistická adorace a požehnání bývá každý první pátek po večerní mši svaté.

Mše svaté pro mladé moderované komunitou Emmanuel se konají vždy třetí středu v měsíci od 19:00. Více na mladi.emmanuel.cz.

Každý první pátek v měsíci od 19:00 hodin se můžete v našem kostele zúčastnit modlitebního večera vedeného komunitou Emmanuel. V průběhu je nabízena svátost smíření a přímluvná modlitba. Více na emmanuel.cz/prvni-patek/