Pohřeb či kremační rozloučení

Termín pohřbu z kostela stejně jako účast kněze z naší farnosti na občanském rozloučení nebo kremaci je nutno vždy dohodnout (alespoň předběžně) nejprve na farním úřadě. V neděli a církevní svátky se pohřby v kostele nekonají.

Zádušní mše svatá (requiem) za zesnulé bývá v našem kostele sloužena vždy v sobotu ráno v 8 hodin a bývá slavena společně za všechny zesnulé, se kterými jsme se rozloučili v uplynulém týdnu. Je možno k ní připojit také jméno zemřelého, jehož pohřeb se nekonal v naší farnosti. Podrobnosti lze dohodnout v kostele před nebo po skončení kterékoliv bohoslužby.