Skautky a skauti

Naše farnost spolupracuje s dívčím oddílem YMCA Severky, který se věnuje jak světluškám (cílová skupina je přibližně 1. stupeň ZŠ), tak skautkám (cílová skupina je přibližně 2. stupeň ZŠ). Kromě schůzek družin, které bývalí jedenkrát za týden připravují také řadu zajímavých víkendových akcí a letní tábory. Více informací a kontakty pro přihlášení najdete na: https://severky.webnode.cz/

Chlapecký oddíl Tardigrada se schází pravidelně na faře vždy v úterý od 16 do 17.15 hodin. Část kluků pak ministruje při večerní mši sv. a účastní se ministrantských nácviků. Také Tardigrada pořádá pro kluky několik víkendových akcí za rok a v létě dvoutýdenní stanový tábor. Přihlásit se je možné v čas schůzek na faře nebo kdykoli v sakristii.