Farní zpravodaj

Farní zpravodaj Tomášek vychází od roku 1993, přibližně s měsíční frekvencí (nevychází o prázdninách). Chce informovat o životě svatotomské farnosti, o aktivitách charity či komunity Emmanuel, o akcích pro mládež, pro dospělé či dříve narozené. Tištěná verze bývá k dispozici zdarma v kostele, zde najdete jeho elektronickou verzi (ke stažení ve formátu PDF).

  • vytisknout Tomáška jako brožurku (dokument PDF)

Uzávěrka příštího čísla je 17. října 2021

 

Archiv časopisu je zde, ve staré verzi stránek.