Chcete přijmout biřmování?

Biřmování je svátost těsně spjatá se křtem a spolu s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je také chápána jako stvrzení osobního rozhodnutí pro Krista.

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je užitečná zejména u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů.

Přihlásit se může každý, kdo dovršil 15. rok svého věku (horní hranice není stanovena). Příprava se otevírá obvykle jednou za dva roky, vždy na začátku školního roku. Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce na faře některý večer v týdnu (podle domluvy ve skupině) jednou za čtrnáct dní. Podle domluvy a možnosti kněží mohou být setkání každý týden, a příprava pak trvá kratší dobu. Svátost biřmování bývá obvykle udělována kolem Svatodušních svátků (zhruba květen – červen).

Podzim 2021

K přípravě je možno se přihlásit na faře nebo (lépe) e-mailem na brno-tomas(zavináč)dieceze.cz.

Příprava na svátost biřmování bude probíhat společně s farností sv. Jakuba 1x za 14 dní. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 7.10. v 19.00 na faře u sv. Jakuba. Samotné přijetí svátosti biřmování je plánované po velikonocích v roce 2023.