První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do třetí třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest. (Pokud bylo dítě pokřtěno v našem kostele, najdeme údaj v matrice. Jinak je třeba doložit potvrzení o křtu z farnosti, kde dítě bylo pokřtěno.)

První svaté přijímání bývá v naší farnosti obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice při mši svaté v 9 hodin. Den před tím děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

Jak v roce 2020:

Letošní příprava byla na jaře přerušena, zahájíme ji znovu v neděli 6. září 2020 v 10 hodin v sakristii. Počítáme s účastí dětí, které se přihlásily na jaře. Pokud by se chtěl připojit ještě někdo další, je možné se přihlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři nejpozději do 30. srpna. Těší se na vás o. Martin Hönig, tel 731402647, martinhonig2846 gmail.com.