První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do třetí třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest. (Pokud bylo dítě pokřtěno v našem kostele, najdeme údaj v matrice. Jinak je třeba doložit potvrzení o křtu z farnosti, kde dítě bylo pokřtěno.)

První svaté přijímání bývá v naší farnosti obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice při mši svaté v 9 hodin. Den před tím děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

Aktuální info – leden 2022:

Letošní příprava nebyla vzhledem k pandemickým opatřením ani zahájena, děti, které jste chtěli přihlásit letos přihlašte, prosím, v příštím roce. Zahájení přípravy bude 23. ledna 2022 (neděle) a první svaté přijímání plánujeme na neděli Božího milosrdenství, 24. dubna 2022 při mši sv. v 9 hodin (první svátost smíření den předtím). Další příprava bude až v roce 2023. Přípravy budou vždy v neděli v 10,00 v sakristii. Připomínáme nutnost doložit křest (kromě dětí, pokřtěných v naší farnosti).

Přihlásit děti lze na elektronickém formuláři – ZDE.

Kontaktní osoba (vede): o. Jan Pavlíček