První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do třetí třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest. (Pokud bylo dítě pokřtěno v našem kostele, najdeme údaj v matrice. Jinak je třeba doložit potvrzení o křtu z farnosti, kde dítě bylo pokřtěno.)

První svaté přijímání bývá v naší farnosti obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice při mši svaté v 9 hodin. Den před tím děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

Aktuální info – rok 2024:

Příprava na první svaté přijímání bude v naší farnosti probíhat od neděle 25.2.2024 do neděle 19.5.2024 vždy v 10.00 v kostele, v ministrantské sakristii (kromě 31.3. a 5.5.). První svaté přijímání plánujeme na neděli 26.5.2024 o slavnosti Nejsvětější Trojice při mši sv. v 9 hodin (první svátost smíření den předtím v odpoledních hodinách).

Připomínáme nutnost doložit křest (do 10.3., kromě dětí, pokřtěných v naší farnosti).

Příprava je určena především pro děti, které v letošním školním roce navštěvují 2. nebo 3. třídu.

Přihlásit děti lze na elektronickém formuláři – ZDE.

Kontaktní osoba (vede): o. Josef Janoušek