Duchovní péče o nemocné

Pokud je někdo dlouhodobě nemocný a nemůže se účastnit společných bohoslužeb, je možné požádat o (pravidelné) návštěvy přímo v místě bydliště nemocného. Nemocní nepřestávají být součástí farní rodiny a pokud své nemoci prožívají ve spojení s Kristem, stávají se skrytým duchovním pokladem celého našeho společenství.

Svátost pomazání nemocných je možno přijmout kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze u nemocného. Tuto návštěvu je možné dohodnout osobně či telefonicky na faře nebo v kostele.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici nebo jiném ústavu zdravotní či sociální péče se domlouvá zpravidla s duchovní správou jednotlivého zařízení – v každém ústavu poskytnou přesné informace, kdy a kde je možno kontaktovat příslušného kněze. Je-li to však možné, je lépe přijmout svátosti ještě před nástupem do nemocnice.

Společné slavení svátosti nemocných v našem kostele bývá pravidelně při večerní mši svaté koncem doby postní. Přesné informace se zveřejňují v nedělních ohláškách a ve farním časopise.