Ministranti

Kluci, kteří mají zájem o ministrování, se mohou přihlásit kdykoli v sakristii. Po určité čekací lhůtě jsou přijati při mši svaté mezi ministranty.

Nácviky ministrování probíhají zpravidla v úterý před nebo po večerní mši sv.

Pravidla pro lektory    Ministrantský řád