Chrámové sbory

Při naší farnosti fungují 3 chrámové sbory:

Dětská schola, která doprovází liturgii především při úterní večerní mši sv. http://schola.svtomas.net

Jolly Singers, což je smíšený pěvecký sbor, který zpívá při bohoslužbách hlavně o významných církevních svátcích. Více na: http://www.jollysingers.cz/

Gregoriánska schola, která pravidelně slouží zpěvem při nedělní latinské mši sv. v 7.45. Více na: http://choral.svtomas.net/