Farní zpravodaj

Farní zpravodaj

Farní zpravodaj Tomášek vychází od roku 1993, přibližně s měsíční frekvencí (nevychází o prázdninách). Chce informovat o životě svatotomské farnosti, o aktivitách charity či komunity Emmanuel, o akcích pro mládež, pro dospělé či dříve narozené. Tištěná verze bývá k dispozici zdarma v kostele, zde najdete jeho elektronickou verzi (ke stažení ve formátu PDF). poslat nový článek přečíst aktuální číslo Tomáška  (dokument PDF) Uzávěrka příštího čísla je 8. září 2024 Archiv časopisu je zde.

Více Farní zpravodaj