Ohlášky

Ohlášky na neděli 13. srpna 2023

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí. V rámci oslav Dne Brna slaví dnes biskup Pavel v 10.30 hod. v katedrále pontifikální bohoslužbu za město Brno. Zítra (v pondělí) je památka sv. Maxmiliana Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, v úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ve středu je nezávazná památka sv. Štěpána Uherského. Příští neděle bude 20. v liturgickém mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 13. srpna 2023

Ohlášky na neděli 6. srpna 2023

Dnes je svátek Proměnění Páně. V úterý je památka sv. Dominika, kněze, ve středu je svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Ve čtvrtek je svátek sv. Vavřince, mučedníka, a v pátek je památka sv. Kláry, panny. Příští neděle bude 19. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu. V rámci letošních oslav Dne Brna bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit příští neděli v 10.30 hodin v katedrále pontifikální bohoslužbu za město Brno. Celý program oslav najdete na webu denbrna.cz.

Více Ohlášky na neděli 6. srpna 2023

Ohlášky na neděli 30. července 2023

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v úterý památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je sv. Jana Marie Vianneye, kněze, a příští neděli oslavíme svátek Proměnění Páně. Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu. Ještě do příští neděle můžete přispět do charitní pokladničky na pomoc při rekonstrukci fary v zakarpatském městečku Teresva. Opravu museli zastavit, protože jim došly finanční prostředky. Již v minulosti jsme podpořili tamní farnost potravinovou a finanční sbírkou na pomoc uprchlíkům…

Více Ohlášky na neděli 30. července 2023

Ohlášky na neděli 23. července 2023

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu je památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek památka sv. Gorazda a druhů a v sobotu je památka sv. Marty, Marie a Lazara. Příští neděle bude 17. v liturgickém mezidobí, Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu. V minulém roce jsme pořádali potravinovou a finanční sbírku na pomoc uprchlíkům před válkou v zakarpatském městečku Teresva, která pomáhá uprchlíkům z východu Ukrajiny. Nyní se na vás obracíme s prosbou o finanční…

Více Ohlášky na neděli 23. července 2023

Ohlášky na neděli 9. července 2023

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a v sobotu je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Na sobotu připadá adorační den naší farnosti. Proto bude po ranní mši svaté do 12 hodin vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Odpoledne je pak kostel otevřen k prohlídce v rámci projektu Brno a jeho chrámy (13:30-17:30). Bohoslužby v týdnu budou dle prázdninového rozvrhu, příští neděle bude 15. v mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 9. července 2023

Ohlášky na neděli 2. července 2023

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) je svátek svatého Tomáše, titulární slavnost naší farnosti, v úterý je památka sv. Prokopa, opata. Ve středu je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tuto slavnost oslavíme ráno dvěma bohoslužbami v 7:45 a v 9 hod., večerní mše pak bude v 19 hodin. Pátek je prvním pátkem měsíce července, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání. Příští neděle bude 14. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby budou dle prázdninového rozvrhu, ten začne od zítřka: od pondělí do pátku nebude bývat večerní…

Více Ohlášky na neděli 2. července 2023

Ohlášky na neděli 25. června 2023

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky je určen na bohoslovce a na církevní školství. Za vaše dary děkujeme. V pondělí po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Večerní mši svaté v pondělí bude předsedat brněnský biskup Pavel: jako již tradičně v tuto dobu oslavíme s prelaturou Opus Dei svátek jejího zakladatele, svatého Josemarii (čti Chosemariji) Escrivá. Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Je to doporučený svátek. Ráno v 7:30 bude v katedrále slavit mši…

Více Ohlášky na neděli 25. června 2023

Ohlášky na neděli 18. června 2023

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí. V 18 hodin zde bude koncert z cyklu Varhaníci pro sv. Jakuba, výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na probíhající rekonstrukci kostela. Za varhany usedne Ivana Michalovičová. V úterý už nebude dětská mše, znovu začnou až po prázdninách. Ve středu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, v sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Příští neděle bude 12. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Z technických důvodů dnes není v provozu farní kavárna.

Více Ohlášky na neděli 18. června 2023

Ohlášky na neděli 11. června 2023

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí. Odpoledne bude výlet pro školáky s rodinami, sraz ve 14:15 u Sokolovny v Bílovicích nad Svitavou. Otcové minorité na dnešní neděli překládají slavnost Těla a krve Páně, na kterou zvou věřící z celého města. V 15.30 bude mše svatá, které bude předsedat brněnský biskup Pavel. Po ní vyjde eucharistický průvod středem města a slavnost bude ukončena kolem 18-té hodiny adorací v katedrále. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele…

Více Ohlášky na neděli 11. června 2023