Ohlášky

Ohlášky na neděli 15. ledna 2023

Dnes je druhá neděle v liturgickém mezidobí. Ještě dnes můžete přispět do Tříkrálové sbírky, v našem kostele lze využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Za vaše dary děkujeme. V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V sobotu je památka sv. Anežky Římské. Duchovní setkání pro rozvedené bude v sobotu (21. ledna) od 9 do 14:30 v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská ul. č. 7. Vede P. Petr Šikula. Brzy začne na naší faře…

Více Ohlášky na neděli 15. ledna 2023

Ohlášky na neděli 8. ledna 2023

Dnes je svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V židenickém kostele sv. Cyrila a Metoděje se dnes koná Tříkrálový koncert, na kterém zazní pastorely a Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ Zpívají společně členové našeho a židenického chrámového sboru s doprovodem orchestru. Začátek je v 16,30. Připomínáme, že až do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka, a že v našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Dnes od…

Více Ohlášky na neděli 8. ledna 2023

Ohlášky na neděli 1. ledna 2023

Dnes je slavnost Matky Boží Panny Marie a Světový den modliteb za mír. V pondělí bude památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. V pátek je slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté v 17:30 h. Dnes začíná Tříkrálová sbírka. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Pavel při mši svaté na Petrově zítra ve 14 hodin. V našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Tato možnost bude po…

Více Ohlášky na neděli 1. ledna 2023

Duchovní závěť Benedikta XVI.

Zdroj: Vatican News Po smrti emeritního papeže Benedikta XVI. byl zveřejněn dokument, který Joseph Ratzinger sepsal 29. srpna 2006. Duchovní závěť Benedikta XVI. Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Obzvlášť děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu dal světlo své tváře. Zpětně vidím a chápu, že i temné a únavné úseky této cesty byly…

Více Duchovní závěť Benedikta XVI.

Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Dnes je Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční. Zítra, o svátku sv. Štěpána, budou mše sv. v 7,45, v 9 a v 17,30. Dnes a zítra odpoledne je kostel otevřen pro návštěvu u jesliček. Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli pomoci při hlídání kostela dnes a zítra od 14 hodin do večerní mše, aby se přihlásili kostelníkovi. V úterý je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Ve středu je svátek Nevinných betlémských dětí, mučedníků. V pátek oslavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při večerní mši bude žehnání manželům…

Více Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Ohlášky na neděli 18. prosince 2022

Slavíme čtvrtou neděli adventní. Ode dneška až do 26. prosince bude v našem kostele k dispozici Betlémské světlo, a to v boční kapli vlevo od hlavního vchodu. Ve středu je připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve, a v pátek sv. Jana Kentského, kněze. Od pondělí do pátku bude mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření vždy od 15,30 do 19 hodin. Zveme děti k nošení figurek do Betléma v úterý po večerní dětské mši svaté. Do čtvrtka do 8 hodin ráno můžete před každou mší svatou a po ní přinášet své…

Více Ohlášky na neděli 18. prosince 2022

Ohlášky na neděli 11. prosince 2022

Slavíme třetí neděli adventní. Skautský oddíl Severky a ministranti zvou rodiče a děti na Mikulášskou besídku, která se uskuteční dnes (v neděli) odpoledne v 15.00 na Petrinu (ulice Veveří 15). Prosíme všechny, aby si vzali přezůvky. V pondělí po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve středu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Farní charita připravuje vánoční balíčky pro staré a opuštěné lidi, a prosí, abyste podle svých možností přispěli cukrovím, ovocem a ořechy. Své…

Více Ohlášky na neděli 11. prosince 2022

Ohlášky na neděli 4. prosince 2022

Slavíme druhou neděli adventní. Odpoledne v 15 hodin bude na faře tradiční zdobení perníčků. Zveme děti, mládež i rodiče. V úterý je památka sv. Mikuláše, biskupa, na večerní „dětskou“ mši svatou zveme všechny děti a rodiče k oslavě sv. Mikuláše. Ve středu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je to doporučený svátek. Děkujeme těm farníkům, kteří včera (v sobotu) pomohli s předvánočním úklidem kostela. V peněžní sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo 75 000 Kč a 125 Euro. Peníze jsme…

Více Ohlášky na neděli 4. prosince 2022

Ohlášky na neděli 27. listopadu 2022

Slavíme první neděli adventní. Dnes začínáme zapisovat úmysly mší svatých na další rok. Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu památka sv. Františka Xaverského, kněze. Po celý advent vždy od pondělí do pátku budou ranní mše se zpěvem rorátních zpěvů. V pátek je 1. pátek v měsíci. Po večerní mši sv. bude adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin bude modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Předvánoční úklid kostela bude v sobotu 3. prosince. Prosíme, co nejvíce ochotných dobrovolníků o…

Více Ohlášky na neděli 27. listopadu 2022

Ohlášky na neděli 20. listopadu 2022

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Ještě dnes můžete přispět do peněžní sbírky pro Ukrajinu, a to do charitní pokladničky vzadu v kostele. Za Vaše dary předem děkujeme. V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý je památka sv. Cecilie, panny, a ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek bude další setkání nad Biblí. V sobotu vás zveme od 14 hodin na faru na výrobu adventních věnců. Větve a slámové kruhy budou k dispozici, a v omezené míře i svíce…

Více Ohlášky na neděli 20. listopadu 2022

SMS soutěž JMK o nejlépe opravenou památku r. 2022