Ohlášky

Ohlášky na neděli 4. února 2024

Dnes slavíme pátou neděli v mezidobí. Zítra je památka svaté Agáty, po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka svatých Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, a v sobotu je památka sv. Scholastiky. Příští neděle bude šestá v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Otec Pavel Hověz měl ve čtvrtek autonehodu, když se vracel z výpomoci v jedné mimobrněnské farnosti. Prosíme, vzpomeňte na něj v modlitbě.

Více Ohlášky na neděli 4. února 2024

Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

Dnes slavíme čtvrtou neděli v mezidobí. Ve středu slavíme památku sv. Jana Boska, kněze. Ve čtvrtek prosíme všechny aktivní ministranty, aby přišli na večerní mši, po ní bude důležitá organizační schůzka. Ve čtvrtek v 19 hodin začne na faře Kurz Alfa, pokud má někdo zájem, je ještě možné se přidat. V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19. hodin bude modlitební setkání a adorace komunity Emmanuel. Příští neděle bude pátá v mezidobí, bohoslužby…

Více Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

Dnes slavíme třetí neděli v mezidobí. Podle přání papeže Františka ji slavíme jako Neděli božího slova a dnešní sbírka bude odeslána ve prospěch biblického apoštolátu. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. V pátek je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů. Prosíme všechny aktivní ministranty, aby příští týden ve čtvrtek, to je 1. února, přišli na večerní mši, po ní pak bude důležitá organizační schůzka. Příští neděle bude…

Více Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

Ohlášky na neděli 14. ledna 2024

Dnes slavíme druhou neděli v mezidobí. Dnešním dnem končí Tříkrálová sbírka, pokud do ní ještě chcete přispět, můžete využít charitní pokladničku u hlavního vchodu. Ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu. Tento čtvrtek od 18:30 bude na faře schůzka organizátorů kurzů alfa. Kdo by chtěl pomáhat, může přijít, samotné kurzy pak začnou v únoru. Podrobnosti jsou na nástěnce a našich farních stránkách. Modleme se, prosím, za tuto evangelizační akci. Tradiční farní karneval bude v sobotu 20….

Více Ohlášky na neděli 14. ledna 2024

Ohlášky na neděli  7. ledna 2024

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Zveme vás na Tříkrálový podvečer, který se koná dnes v 16:30 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích, jedná se o koncert našeho a židenického chrámového sboru. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Připomínáme, že až do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka, a že v našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Tento čtvrtek od 19 hodin bude spolčo naší a jakubské farnosti. Setkání se uskuteční…

Více Ohlášky na neděli  7. ledna 2024

Ohlášky na neděli 31. prosince 2023

Bohoslužby v týdnu Dnes je Svátek svaté Rodiny. Odpoledne v 16 hodin budeme slavit mši sv. na poděkování za uplynulý rok a budeme si také vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2024 (večerní mše sv. nebude). Zítra je slavnost Matky Boží Panny Marie, je to zasvěcený svátek a bohoslužby budou jako v neděli. V úterý je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Pátek je prvním pátkem měsíce ledna, po večerní mši sv. bude obvyklý prvopáteční program: krátká adorace a svátostné požehnání a v 19 hodin modlitební…

Více Ohlášky na neděli 31. prosince 2023

Ohlášky na neděli 24. prosince 2023

Dnes je čtvrtá neděle adventní. Odpoledne v 16 hodin bude mše pro děti z vigilie slavnosti Narození Páně a ve 24 hodin bude tradiční půlnoční mše, při které zazpívá chrámový sbor, stejně jako zítra na deváté. Zítra, o slavnosti Narození Páně, bude pořad bohoslužeb jako v neděli. V úterý, o svátku sv. Štěpána, budou bohoslužby 7,45 a v 9 hodin a večerní v 17,30. Každý den odpoledne až do Nového roku chceme mít otevřený kostel pro návštěvu u jesliček, s výjimkou čtvrtku a pátku. K tomu prosíme o vaši spolupráci,…

Více Ohlášky na neděli 24. prosince 2023

Novoroční výlet

Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na novoroční výlet 1.1. 2024 Začátek vycházky pro ty nejzdatnější z nás bude u Královopolského nádraží v 10:30, pěší trasa do obce Česká je necelých 9 km. My ostatní se budeme připojovat k této skupince v obci Česká – u železniční stanice. Dopravit se můžete vlakem z Brna 12:23 z hlavního nádraží Os 4922 (12:27 Židenice, 12:33 Lesná, 12:37 Královo pole, 12:40 Řečkovice, 12:44 Česká). Ve 13 hodin bychom chtěli vycházet z České/vlaková zastávka. Procházka povede přes Lelekovice do Vranova – mírné stoupání, v…

Více Novoroční výlet

Ohlášky na neděli 17. prosince 2023

Dnes je Třetí neděle adventní. Od pondělí do pátku bude předvánoční příležitost ke svátosti smíření, a to od 15,30 do jakubské večerní mše v 19 hodin. Prosíme, pokud chcete přistoupit ke zpovědi, přijďte již v týdnu, o víkendu již bude možnost velmi omezená. Do pátku 22. prosince do osmi hodin ráno můžete před každou mší svatou a po ní přinášet své příspěvky do vánočních charitních balíčků pro staré a osamocené. Všem dárcům předem děkujeme. Příští neděle bude Čtvrtá adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, kromě neděle, kdy…

Více Ohlášky na neděli 17. prosince 2023

Ohlášky na neděli 10. prosince 2023

Dnes je Druhá neděle adventní. Odpoledne od 15 hodin bude v domově Petrinum mikulášská besídka. Je třeba mít přezůvky. Úklid kostela je v pondělí po ranní mši svaté. Ve středu je památka sv. Lucie, panny a mučednice. Ve čtvrtek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle bude Třetí adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Farní charita připravuje vánoční balíčky pro staré a opuštěné lidi a prosí, abyste podle svých možností přispěli cukrovím, ovocem a ořechy. Své příspěvky můžete přinášet do sakristie kdykoli…

Více Ohlášky na neděli 10. prosince 2023