Ohlášky

Ohlášky na neděli 20. června 2021

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V pondělí je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, a ve čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Včera byl vysvěcen v brněnské katedrále jeden nový kněz a jeden jáhen. Provázejme novosvěcence svými modlitbami a nezapomínejme, prosím, na modlitby za nová kněžská povolání. Příští neděle bude 13. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Upozorňujeme, že během července a srpna budou v našem kostele ve všední dny mše svaté pouze ráno v 7…

Více Ohlášky na neděli 20. června 2021

Ohlášky na neděli 13. června 2021

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V úterý je nezávazná památka sv. Víta, mučedníka, a v sobotu Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Pro mladé se koná ve středu v 19 hodin Večer milosrdenství, srdečně vás na něj zvou mladí komunity Emmanuel. Příští neděle bude 12. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 13. června 2021

Ohlášky na neděli 6. června 2021

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Modlitbou zasvěcení Nejsvětějšímu srdci lze získat plnomocné odpustky. Toto zasvěcení obnovujeme také každý první pátek v měsíci, poněvadž těm, kdo uctívají Ježíše, bylo uděleno mnoho zaslíbení, největší je milost vytrvání v dobrém až do smrti pro ty, kteří po devět prvních pátků v měsíci, po sobě následujících bez přerušení, přijmou jeho svaté Tělo v Eucharistii. Po večerní mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Ježíšovu Srdci…

Více Ohlášky na neděli 6. června 2021

Zemřel výtvarník Ludvík Kolek

Ve čtvrtek 27. května 2021 zemřel Ludvík Kolek (nar. 1933) , člen komunity Emmanuel a významná osobnost v oblasti výtvarného umění a architektury (mj. autor jedinečného návrhu kostela sv. Josefa v Senetářově). Při slavení eucharistie v kostele sv .Tomáše v Brně v sobotu 5. června 2021 v11.00 hodin se s ním rozloučí komunita Emmanuel, bohoslužbě bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Jeho nejbližší se s Ludvíkem Kolkem rozloučí při mši ve 13.00 hodin rovněž v kostele sv. Tomáše. Obě mše budou přenášeny on-line na youtube. S Ludvíkem Kolkem je…

Více Zemřel výtvarník Ludvík Kolek

Prohlášení biskupů v situaci ustupující pandemie COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. Jsme vděční a děkujeme…

Více Prohlášení biskupů v situaci ustupující pandemie COVID-19

Ohlášky na neděli 30. května 2021

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Zítra slavíme svátek Navštívení Panny Marie, po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela a po večerní mši svaté poslední májová modlitba mariánských litanií. V úterý je památka sv. Justina, mučedníka, večerní mše svatá bude pro děti. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a požehnání. Krátká adorace a požehnání bude také po večerní mši svaté v pátek, který je prvním pátkem měsíce června. Potom v 19 hodin bude prvopáteční setkání vedené komunitou…

Více Ohlášky na neděli 30. května 2021

Ohlášky na neděli 23. května 2021

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého, končí liturgická doba velikonoční a osmým týdnem pokračuje liturgické mezidobí. Při všech bohoslužbách se dnes koná sbírka na charitu. Přispět můžete také převodem na účet Charity, na farním webu najdete příslušný odkaz s dalšími možnostmi podpory. Zítra slavíme památku Panny Marie, Matky církve, ustanovenou před třemi lety papežem Františkem. Po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. Večerní mše svatá v úterý bude pro děti. Ve středu je památka sv. Filipa Neriho, a ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Příští neděli bude…

Více Ohlášky na neděli 23. května 2021

Ohlášky na neděli 16. května 2021

Dnes je 7. neděle velikonoční. Zítra po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, kromě soboty, kdy bude večerní mše později vzhledem k svatodušní vigilii. Vždy v 18,15 bude probíhat svatodušní novéna, také dnes ve stejný čas, ta pak vyvrcholí mší svatou z vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého v sobotu ve 20 hodin. Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. V pátek oslavíme Výročí posvěcení brněnské katedrály. Při mši svaté v 17,30 posvětí otec biskup Vojtěch nový hlavní oltář, který…

Více Ohlášky na neděli 16. května 2021

Ohlášky na neděli 9. května 2021

Dnes je 6. neděle velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Více ZDE. Zítra po večerní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Po večerních mších svatých bude modlitba mariánských litanií, a to od pondělí do středy. V úterý bude mše svatá pro děti. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně a v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola. Od pátku, vždy v 18,15 (včetně neděle) bude svatodušní novéna, vedená Komunitou Emmanuel. Příští neděle…

Více Ohlášky na neděli 9. května 2021

Ohlášky na neděli 2. května 2021

Dnes je 5. neděle velikonoční. Zítra je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V úterý bude mše svatá pro děti. Ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Bohoslužby budou podle obvyklého rozvrhu, v neděli už nebudou přidané mše svaté a nebude třeba se dál registrovat. Prosíme ale o zvážení, zda se můžete bez rizika pro sebe i pro druhé bohoslužeb zúčastnit. Nadále platí dispens od účasti na nedělních bohoslužbách a nutnost desinfekce při vstupu, rozestupů 2 metry a ochrany dýchacích cest respirátorem….

Více Ohlášky na neděli 2. května 2021

V červenci a srpnu (od 6.7. do 27.8.) jsou ve všední dny (po - pá) bohoslužby POUZE RÁNO v 7:00 hodin. Večerní bohoslužby je možné navštívit v sousední farnosti sv. Jakuba, a to v 19:00 hodin. O sobotách a nedělích zůstává obvyklý pořad mší svatých.