Ohlášky

Ohlášky na neděli 1. května 2022

Dnes je 3. neděle velikonoční, od 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Úklid kostela bude v pondělí po ranní mši sv. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí. V sobotu Vás zveme na tradiční farní pouť na Vranov. Mše svatá bude ve 12,00 hodin, pro ty, kteří chtějí využít společné dopravy autobusem bude sraz v 11,00 hodin u Bohémy. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné autobusu v Útěchově. Jako každý rok, po mši svaté je možné strávit společné chvíle…

Více Ohlášky na neděli 1. května 2022

Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství, končí velikonoční oktáv. Od 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Úklid kostela má tento týden na starost farnost sv. Jakuba, bude večer po skončení mše sv. v 19 hodin. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí. Setkání budou nadále probíhat pravidelně každý týden vždy čtvrtek. Protože 8. květen připadá letos na neděli, tradiční farní pouť na Vranov vykonáme už v sobotu 7. května. Mše svatá v poutním kostele bude ve 12 hodin. Příští…

Více Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Je načase odložit strach.

Marie Magdalská přišla k hrobu ještě za tmy. Tato tma, o které mluví evangelium, je samozřejmě temnota noci, protože Maria jde k hrobu ještě před svítáním. Ale protože Janovo evangelium je plné symbolismu, můžeme myslet i na tmu v přeneseném významu. Můžeme myslet na temnotu, která tak snadno zachvacuje lidská srdce a způsobuje, že náš život je šedivý, že tak málo září. A kolik temntoty je teprve ve světě: zdá se, že vítězí jen násilí, meč, zbraně, síla, vychytralost a podlost, a vypadá to, že se jim snad ani nelze vyhnout. Vítězí ve…

Více Je načase odložit strach.

Ohlášky na neděli 17. dubna 2022

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná doba velikonoční. Během nadcházejících 50 dní nás církev zve k oslavě Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. Nově pokřtěné a biřmované provázejme, prosím, modlitbou a přátelstvím. Od 18 hodin vás dnes zveme k modlitbě za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Zítra, na velikonoční pondělí, budeme v našem kostele slavit tři mše svaté, a to v 7:45 v 9 a v 17:30. Po zbytek týdne budou bohoslužby dle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 2. velikonoční. Při „deváté“ mši svaté přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání….

Více Ohlášky na neděli 17. dubna 2022

Ohlášky na neděli 10. dubna 2022

Dnes je Květná neboli pašijová neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Od 18 hodin Vás zveme do kostela k modlitbě za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V tomto týdnu nebude výuka náboženství. V úterý od 17 a v pátek od 15 hodin bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti. Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu. Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy od 15,30 do 19 hodin, na Zelený čtvrtek…

Více Ohlášky na neděli 10. dubna 2022

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). Ještě…

Více Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Ohlášky na neděli 3. dubna 2022

Dnes je 5. neděle postní. Od 17 do 19 hodin bude zde v kostele modlitba za Ukrajinu s mladými z komunity Emmanuel. Vaše dary do charitní pokladničky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině jsme předali Charitě; za vaši štědrost děkujeme. Děkujeme těm farníkům, kteří přišli včera pomoci s úklidem kostela na svátky. Práce bylo mnoho, trvala až do odpoledne, o to větší díky Vám patří. V pondělí se pravidelný úklid kostela nekoná. V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti. Nemocným nabízíme…

Více Ohlášky na neděli 3. dubna 2022

Nabídka Bible v ukrajinštině

Vážení přátelé, i my hledáme způsob, jak v této nelehké době podpořit ty z vás, kdo obětavě slouží uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Usilovně pracujeme na tom, aby byl biblický text přístupný v jejich rodném jazyce, a to v dostatečném množství a za příznivou cenu. V tuto chvíli máme nově v nabídce ukrajinské Evangelium podle Jana. Během dubna bude k dispozici celý ukrajinský Nový zákon a také Evangelium podle Jana ve dvojjazyčném ukrajinsko-českém provedení. Všechny tyto tituly je možné již nyní objednávat v našem internetovém obchodě. Postupně bychom rádi připravili i…

Více Nabídka Bible v ukrajinštině

Ohlášky na neděli 27. března 2022

Dnes je 4. neděle postní. V 18 hodin bude zde v kostele benefiční koncert pro Ukrajinu, vystoupí při něm pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis a smíšený sbor Kantiléna. Srdečně Vás zveme k účasti. Dnes ještě můžete přispět do charitní pokladničky vzadu v kostele lidem postiženým válkou na Ukrajině. Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti. Bohoslužby po celý týden budou podle pravidelného pořadu, příští neděle bude Pátá postní.

Více Ohlášky na neděli 27. března 2022

Ohlášky na neděli 20. března 2022

Dnes je 3. neděle postní. Od 18 do 19 hodin vás zveme sem do kostela k modlitbě za mír. Pro finanční dary na pomoc Ukrajině je stále možno využít charitní pokladničku vzadu v kostele. Děkujeme Vám za jakkoli vyjádřenou solidaritu. Dnes v 15 hodin je možné se zúčastnit Postní meditace s hudbou v kostele sv. Augustina. Vystoupí Graffovo kvarteto a přednese Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži od Josefa Haydna a duchovním zamyšlením je doprovodí P. Tomáš Koumal. Program je spojen s prezentací Hospice sv. Alžběty v Brně a veřejnou sbírkou ve prospěch hospice. Zítra (v pondělí)…

Více Ohlášky na neděli 20. března 2022