Ohlášky na neděli 19. května 2024

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého. K dispozici je nové číslo farního zpravodaje Tomášek. Dnes není farní kavárna.
Zítra si připomeneme památku Panny Marie, Matky církve. V úterý se v naší diecézi slaví svátek posvěcení katedrály a ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze.
Otec Pavel Hověz zve všechny farníky k děkovné bohoslužbě a pohoštění v sobotu v 15 hodin v kostele na Lesné.
Příští neděli oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice, při mši svaté v 9 hodin přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, od pondělí do pátku po večerní mši svaté bude krátká mariánská pobožnost.
V pátek 31. května se v salesiánském středisku v Žabovřeskách koná seznamovací akce pro single katolíky nazvaná „Kde jsi? Plavu za Tebou!“ Podrobnosti jsou na nástěnkách a na webu.