Ohlášky

Ohlášky na neděli 7. listopadu 2021

Slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Posvěcení Lateránské baziliky, ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve a ve čtvrtek je památka svatého Martina, biskupa. V pátek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, a v sobotu je památka svaté Anežky České, panny. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Podobně jako loni, také letos byla rozšířena možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé na celý měsíc listopad. Podrobnosti jsou…

Více Ohlášky na neděli 7. listopadu 2021

Ohlášky na neděli 31. října 2021

Slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra je slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. Po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. v 17.30 nebude „dětská“. Ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí. Jako každý rok, i letos je…

Více Ohlášky na neděli 31. října 2021

Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Milí přátelé, všechny Vás srdečně zvu k zapojení do konzultační fáze Synody, vyhlášené papežem Františkem. Nabízí se možnost prodiskutování několika témat a můžete za sebou zanechat stopu v podobě názorů, nových impulsů, nápadů, podnětů, své spokojenosti nebo i nespokojenosti. V naší farnosti je možné se přihlásit do skupinek prostřednictvím formuláře na webu nebo v sakristii u kostelníka Pavla Zahradníka – který s Vámi onen formulář vyplní :-). Přihlášeným budou následně nabídnuty termíny a témata, ze kterých si budou moci vybrat. Přihlásit se můžete i v případě, že máte vlastní skupinu,…

Více Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Ohlášky na neděli 24. října 2021

Slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, světový den modliteb za misie. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na podporu papežským misijních děl. Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v pátek v naší diecézi slavíme památku blahosl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Blíží se památka zesnulých. Pro ty, kteří by z vážného důvodu nemohli navštívit hřbitov v prvním listopadovém týdnu, platí výjimečně možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od zítřka. Podrobnosti jsou na nástěnce, farním webu i…

Více Ohlášky na neděli 24. října 2021

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Odpustky pro zemřelé lze získat za splnění obvyklých podmínek: 1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 2. svaté přijímání (nejlépe v ten den) 3. modlitba na úmysl Svatého Otce 4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, kterým je: 1.11. odpoledne a 2.11. – v kostele pomodlit se modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci od 1. 11. do 8.11. – na hřbitově pomodlit se za zemřelé, třeba jen v duchu (Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie je takto možné od roku 2020…

Více Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Nadále bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. (Z webu České biskupské konference  a Vlády ČR.)

Více Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Ohlášky na neděli 17. října 2021

Slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V katedrále bude v 16 hodin mše k zahájení synodálního procesu v naší diecézi. Zítra je svátek sv. Lukáše, evangelisty, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence zde v kostele, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin. Příští neděle bude 30. v mezidobí a bude dnem modliteb za misie. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Na příští týden přišlo pozvání na několik přednášek, pořádaných pastoračním střediskem brněnského biskupství (podrobnosti…

Více Ohlášky na neděli 17. října 2021

Přednášky v příštím týdnu

1) Teologické večery – 21. 10. 2021 Třetí večer 21.10.2021 nabídne od 17.30 přednášku doc. Dr. Petra Marečka,Th.D. s názvem Tomáš, jeden ze Dvanácti, který se při setkání se vzkříšeným Ježíšem vyznačuje pochybnostmi a skepsí a který pronáší nejvyšší christologické vyznání v Janově evangeliu. Od 18.45 hodin se bude možné s Mgr. Stanislavem Drobným, Th.D. zamýšlet nad tématem Tajemství Boží existence. Podtitul přednášky: Poznatelnost Boží, cesty a překážky. Večer se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2, za katedrálou  od 17:30 do 20:00 hodin. Na přednášky se…

Více Přednášky v příštím týdnu

Ohlášky na neděli 10. října 2021

Slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý v 19 hodin bude na faře první poprázdninové setkání katechumenů, jak těch, kteří pokračují, tak těch, kteří teprve začínají. V pátek je památka svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence zde v kostele, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin. Příští neděle bude 29. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Papež František dnes bohoslužbou ve…

Více Ohlášky na neděli 10. října 2021