Ohlášky

Ohlášky na neděli 12. listopadu 2023

Dnes je 32. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Chtěli bychom Vás také pozvat na předvánoční mimořádný úklid kostela, který bude v sobotu 25. listopadu. Zítra je památka sv. Anežky České, panny, v pátek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí; bude se konat sbírka na křesťanské sdělovací prostředky. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Vyslechněte prosím výzvu biskupů ke sbírce: Milé sestry a bratři, sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize…

Více Ohlášky na neděli 12. listopadu 2023

Ohlášky na neděli 5. listopadu 2023

Dnes je 31. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, a v sobotu je památka sv. Martina, biskupa. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí; bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Komunita Sant’Egidio prosí o pomoc při sbírce oblečení pro potřebné. Sbírka se bude konat ve čtvrtek 9. 11. v kostele sv. Michala. Sbírá se primárně zimní oblečení, zejména pak spacáky a deky. Budou vděční za cokoliv, co během zimy osoby bez domova…

Více Ohlášky na neděli 5. listopadu 2023

Ohlášky na neděli 29. října 2023

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí. Pokud jste se zúčastnili voleb do Pastorační farní rady, u východu z kostela můžete odevzdat hlasovací lístky. Dnes máte k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek. Vzadu na stolečku si můžete také vzít další číslo bulletinu Testimonium martyrii – časopis o kněžích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Kdo má zájem, může si v sakristii zakoupit knihu o jejich mučednictví. Zítra po ranní mši sv. se koná úklid kostela. Na úterý připadá nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa. Ve středu je slavnost Všech svatých, je…

Více Ohlášky na neděli 29. října 2023

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků….

Více Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Ohlášky na neděli 22. října 2023

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí, je Světový den modliteb za misie, na tento účel bude věnována i dnešní sbírka. Vzadu v kostele můžete podpořit Papežské misijní dílo dětí a ochutnat z napečených misijních koláčků. Děkujeme všem, kdo se podíleli na jejich přípravě. V pondělí je nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze, v úterý sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. V sobotu je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděle bude 30. v liturgickém mezidobí. Upozorňujeme na konec letního času v noci ze soboty na neděli. Bohoslužby po celý týden…

Více Ohlášky na neděli 22. října 2023

Ohlášky na neděli 15. října 2023

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Odpoledne se můžete zúčastnit výletu, sraz je ve 14 hodin na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti. Trasa v délce asi 5 km je vhodná i pro kočárky. Na nástěnce dnes najdete jména kandidátů do Pastorační farní rady. Proces volby je následující: Příští neděli obdržíte zde v kostele volební lístky, které doma upravíte, a odevzdáte následující neděli, 29. října, do volebních schránek zde v kostele. Instrukce najdete na nástěnce, na webu i na samotných volebních lístcích. Volit mohou jak farníci, tak i ti,…

Více Ohlášky na neděli 15. října 2023

Ohlášky na neděli 8. října 2023

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Marek Orko Vácha dnes odpoledne představí svou novou knihu „Nemocí stala se pravda“. Začátek v 17 hodin zde v kostele; všichni jste srdečně zváni. Ve středu je nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže, v sobotu je nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka. Příští neděle bude 28. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, navíc, od pondělí do pátku vždy od 17 hodin budou růžencové pobožnosti. * * * Dnes končí čas na návrhy kandidátů do pastorační farní…

Více Ohlášky na neděli 8. října 2023

Ohlášky na neděli 1. října 2023

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka svatých andělů strážných, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Ve středu je památka sv. Františka z Assisi, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské a v sobotu je památka Panny Marie Růžencové. Pátek je prvním pátkem měsíce října, po večerní mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání. V 19 hodin pak následuje modlitba a adorace s komunitou Emmanuel. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od pondělí do pátku…

Více Ohlášky na neděli 1. října 2023

Ohlášky na neděli 24. září 2023

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý je nezávazná památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků, ve středu je památka svatého Vincence z Paula, kněze. Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Je to doporučený svátek. V pátek je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v sobotu je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, kromě čtvrtka: o slavnosti sv. Václava budou bohoslužby ráno v 7,45 a v 9…

Více Ohlášky na neděli 24. září 2023

Pastýřský list biskupa Pavla – neděle 17. září 2023

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ Milí přátelé, v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota křesťanského společenství spojená s modlitbou, která je jakousi porodní babkou milosrdenství. Když stojíme na prahu nového školního roku, byl bych rád, abychom si pro něj stanovili tři konkrétní cíle: Být skrze…

Více Pastýřský list biskupa Pavla – neděle 17. září 2023