Ohlášky

Ohlášky na neděli 21. února 2021

Slavíme první neděli postní. Dnešní sbírka je určena na dobročinnost sv. Otce, tzv. svatopetrský haléř. V pondělí je svátek Stolce svatého apoštola Petra, po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. K obvyklému rozvrhu bohoslužeb přibudou mše sv. v neděli v 10 a v 17,30 tak jako dnes, v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost – pouze pro sledování přes internet. Na nedělní mše svaté je i nadále nutná registrace, pro příští neděli bude zahájena dnes ve 20…

Více Ohlášky na neděli 21. února 2021

Ohlášky na neděli 14. února 2021

Dnes slavíme šestou neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu začíná postní doba. Je to den přísného postu, to znamená pro všechny půst od masa, a od 18 do 60 let věku také půst újmy, tedy najíst se jen jednou za den dosyta. Na Popeleční středu budou bohoslužby v 7, v 8 a v 17,30 hodin. Tento den budeme zpovídat i během bohoslužeb. K obvyklému rozvrhu bohoslužeb tedy přibude mše sv. ve středu v 8 hodin a také v neděli v…

Více Ohlášky na neděli 14. února 2021

Ohlášky na neděli 7. února 2021

Dnes slavíme pátou neděli v liturgickém mezidobí. K dispozici je nové číslo farního časopisu Tomášek, jak tištěné vzadu v kostele, tak v elektronické formě na farním webu. Zítra (v pondělí) po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Na pondělí připadají nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefíny Bakhity. Ve středu je památka svaté Scholastiky. Ve čtvrtek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské, je to světový den modliteb za nemocné. Poselství sv. Otce je také na farním webu. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím,…

Více Ohlášky na neděli 7. února 2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.   Milé sestry, milí bratři, slavení 29. světového dne nemocných, který připadá na památku Panny Marie Lurdské 11. února 2021, je příležitostí, abychom obrátili svou pozornost zvláště na nemocné a na ty, kdo se o ně starají, ať už ve zdravotnických zařízeních, v rodině nebo v komunitě. Zvláště myslím na všechny, kdo na…

Více Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Ohlášky na neděli 31. ledna 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu, nebude se ale konat průvod se svícemi. Ve středu je památka svatého Blažeje, svatoblažejské požehnání udělíme pouze hromadně, a to dnes a ve středu po každé mši svaté. V pátek je památka svaté Agáty, panny a mučednice, v sobotu památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v…

Více Ohlášky na neděli 31. ledna 2021

Ohlášky na neděli 24. ledna 2021

Dnes slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí, neděli Božího slova. Na farním webu najdete odkaz na Katolické biblické dílo, kde jsou podrobnější informace a inspirace k prožití tohoto dne. Zítra je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Ve čtvrtek je památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a…

Více Ohlášky na neděli 24. ledna 2021

Neděle Božího slova (3. neděle v mezidobí)

Vážení přátelé, Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla. Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference…

Více Neděle Božího slova (3. neděle v mezidobí)

Ohlášky na neděli 17. ledna 2021

Dnes slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí. Zítra je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Zítra také začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, letos pouze v rovině osobní modlitby na tento úmysl, Ekumenická bohoslužba se nekoná. Ve středu v 19:00 bude adorace pro mladé ve stylu Stay and Pray, moderovaná komunitou Emmanuel. Ve čtvrtek je památka svaté Anežky římské, panny a mučednice. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v…

Více Ohlášky na neděli 17. ledna 2021

Ohlášky na neděli 10. ledna 2021

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgický okruh a začíná liturgické mezidobí. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a na nedělní bohoslužby bude zapotřebí se přihlásit – registrace bude spuštěna dnes večer ve 20 hodin. Příští neděle bude druhá v mezidobí. Připomínáme, že až do 24. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. V tomto období můžete své příspěvky dávat do charitní pokladničky…

Více Ohlášky na neděli 10. ledna 2021

Ohlášky na neděli 3. ledna 2021

Dnes slavíme druhou neděli po Narození Páně. Zítra (v pondělí) nebude úklid kostela. Ve středu je slavnost Zjevení Páně. Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgická doba. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a na nedělní bohoslužby bude zapotřebí se přihlásit – registrace bude spuštěna dnes večer ve 20 hodin. Od 1. ledna do 24. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. V tomto období můžete své příspěvky dávat do charitní pokladničky…

Více Ohlášky na neděli 3. ledna 2021