Ohlášky

Ohlášky na neděli 12. února 2023

Dnes je šestá neděle v liturgickém mezidobí. V pátek je nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků, a příští neděle bude sedmá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od zítřka začíná národní týden manželství. V jeho rámci Vás zveme na dvě akce: první je v pondělí Valentinská pouť v kostele sv. Michala, kde bude od 17 hodin přednáška Karla Skočovského na téma: „Svým tělem oslavujte Boha“ a v 18:30 bude mše svatá s modlitbou snoubenců u oltáře sv. Valentina. Po mši svaté následuje koncert scholy…

Více Ohlášky na neděli 12. února 2023

Ohlášky na neděli 5. února 2023

Dnes je pátá neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je nezávazná památka svaté Josefíny Bakhity, panny, v pátek je památka sv. Scholastiky, panny. V sobotu je památka panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Příští neděle bude šestá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 5. února 2023

Ohlášky na neděli 29. ledna 2023

Dnes je čtvrtá neděle v liturgickém mezidobí. V úterý je památka sv. Jana Bosca, kněze, ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. V pátek je památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, po bohoslužbách se bude udělovat svatoblažejské požehnání. Je to první pátek měsíce února, po večerní mši sv. bude Eucharistická adorace a svátostné požehnání. Příští neděle bude pátá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Potvrzení o darech pro farnost za rok 2022 zasíláme e-mailem, fond PULS potvrzení dává…

Více Ohlášky na neděli 29. ledna 2023

Ohlášky na neděli 22. ledna 2023

Dnes je třetí neděle v liturgickém mezidobí, neděle Božího slova. Sbírka je dnes na podporu českého biblického díla. Na farním webu najdete některé odkazy a inspirace k této příležitosti. V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Ve středu oslavíme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, kterým končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, a v sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu….

Více Ohlášky na neděli 22. ledna 2023

Ohlášky na neděli 15. ledna 2023

Dnes je druhá neděle v liturgickém mezidobí. Ještě dnes můžete přispět do Tříkrálové sbírky, v našem kostele lze využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Za vaše dary děkujeme. V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V sobotu je památka sv. Anežky Římské. Duchovní setkání pro rozvedené bude v sobotu (21. ledna) od 9 do 14:30 v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská ul. č. 7. Vede P. Petr Šikula. Brzy začne na naší faře…

Více Ohlášky na neděli 15. ledna 2023

Ohlášky na neděli 8. ledna 2023

Dnes je svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V židenickém kostele sv. Cyrila a Metoděje se dnes koná Tříkrálový koncert, na kterém zazní pastorely a Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ Zpívají společně členové našeho a židenického chrámového sboru s doprovodem orchestru. Začátek je v 16,30. Připomínáme, že až do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka, a že v našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Dnes od…

Více Ohlášky na neděli 8. ledna 2023

Ohlášky na neděli 1. ledna 2023

Dnes je slavnost Matky Boží Panny Marie a Světový den modliteb za mír. V pondělí bude památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. V pátek je slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté v 17:30 h. Dnes začíná Tříkrálová sbírka. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Pavel při mši svaté na Petrově zítra ve 14 hodin. V našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Tato možnost bude po…

Více Ohlášky na neděli 1. ledna 2023

Duchovní závěť Benedikta XVI.

Zdroj: Vatican News Po smrti emeritního papeže Benedikta XVI. byl zveřejněn dokument, který Joseph Ratzinger sepsal 29. srpna 2006. Duchovní závěť Benedikta XVI. Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Obzvlášť děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu dal světlo své tváře. Zpětně vidím a chápu, že i temné a únavné úseky této cesty byly…

Více Duchovní závěť Benedikta XVI.

Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Dnes je Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční. Zítra, o svátku sv. Štěpána, budou mše sv. v 7,45, v 9 a v 17,30. Dnes a zítra odpoledne je kostel otevřen pro návštěvu u jesliček. Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli pomoci při hlídání kostela dnes a zítra od 14 hodin do večerní mše, aby se přihlásili kostelníkovi. V úterý je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Ve středu je svátek Nevinných betlémských dětí, mučedníků. V pátek oslavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při večerní mši bude žehnání manželům…

Více Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Ohlášky na neděli 18. prosince 2022

Slavíme čtvrtou neděli adventní. Ode dneška až do 26. prosince bude v našem kostele k dispozici Betlémské světlo, a to v boční kapli vlevo od hlavního vchodu. Ve středu je připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve, a v pátek sv. Jana Kentského, kněze. Od pondělí do pátku bude mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření vždy od 15,30 do 19 hodin. Zveme děti k nošení figurek do Betléma v úterý po večerní dětské mši svaté. Do čtvrtka do 8 hodin ráno můžete před každou mší svatou a po ní přinášet své…

Více Ohlášky na neděli 18. prosince 2022