Ohlášky

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 22. ročníku Tříkrálové sbírky

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Diecézní charity Brno, milé sestry a bratři, každoročně vítáme nový rok v brněnské diecézi Tříkrálovou sbírkou. Také v roce 2022 plánuje Diecézní charita Brno tradiční sbírku ve dnech 1. až 16. ledna. Jaký bude dvaadvacátý ročník, však opět zůstává otázkou. Loňská Tříkrálová sbírka byla v mnoha ohledech mimořádná. Poprvé po dvaceti letech se nemohli setkat koledníci a dárci, nezazněla oblíbená koleda ani nezacinkaly rolničky v tradičních průvodech. Přesto se v brněnské diecézi podařilo získat 17 512 708 korun. Bylo to díky štědrosti dárců i jejich…

Více Slovo otce biskupa Vojtěcha k 22. ročníku Tříkrálové sbírky

Ohlášky na neděli 26. prosince 2021

Slavíme Svátek svaté rodiny. Zítra je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty; úklid kostela se tento týden nekoná. V úterý je svátek svatých Mláďátek, mučedníků, a v pátek je památka svatého papeže Silvestra I. – ranní ani večerní mše svatá v obvyklý čas nebude, místo toho bude odpoledne v 15 hodin mše svatá na poděkování za uplynulý rok. V sobotu 1. ledna je Slavnost Matky Boží, Panny Marie, je to zasvěcený svátek. Příští neděle je druhá po Narození Páně – oba tyto dny bude nedělní pořad bohoslužeb. V ostatní dny…

Více Ohlášky na neděli 26. prosince 2021

Biskup Vojtěch k vánocům 2021

Změnil se nějak Ježíšovým narozením svět? Není naivita věřit ve vysvobození od zla, když jsou ve světě války, teror, pandemie, zločinné politické systémy a statisíce lidí na útěku ze svých domovů? Proč to Bůh nezmění?…  Přinášíme plné znění Pastýřského listu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k Vánocům 2021. Pastýřský list ZDE

Více Biskup Vojtěch k vánocům 2021

Ohlášky na neděli 19. prosince 2021

Slavíme čtvrtou neděli adventní. Zítra po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Od pondělí do čtvrtka bude v našem kostele mimořádná příležitost ke svátosti smíření, a to denně od 14 do 18 hodin. Mše svaté budou jako obvykle v 7 a v 17,30. V pátek, na Štědrý den, nebude ranní mše svatá. Odpoledne v 15 hodin bude vánoční mše svatá pro děti a v 24 hodin se pak koná tradiční půlnoční mše se zpěvem chrámového sboru a s orchestrem, který provede Rybovu Českou mši vánoční. V sobotu, o slavnosti…

Více Ohlášky na neděli 19. prosince 2021

Ohlášky na neděli 12. prosince 2021

Slavíme Třetí neděli adventní. Zítra je památka sv. Lucie, panny a mučednice, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Již minulou neděli jsme informovali o vánočních balíčcích pro staré a opuštěné lidi, které připravuje Farní charita a prosí Vás o přispění cukrovím, ovocem a ořechy; ty je možno přinášet do sakristie ode dneška až do úterý 21. prosince do 8.00 ráno, vždy před nebo po mši svaté. Všem dárcům předem děkujeme. Příští neděle bude Čtvrtá adventní. Bohoslužby…

Více Ohlášky na neděli 12. prosince 2021

Ohlášky na neděli 5. prosince 2021

Slavíme Druhou neděli adventní. Děkujeme těm, kdo v sobotu pomohli s mimořádným předvánočním úklidem kostela. V pondělí pravidelný úklid nebude. Zítra je památka sv. Mikuláše, biskupa a v úterý je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Ve středu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je to doporučený svátek. Farní charita připravuje i letos vánoční balíčky pro staré a opuštěné lidi a prosí, abyste podle svých možností přispěli cukrovím, ovocem a ořechy. Své příspěvky můžete přinášet do sakristie kdykoli od příští neděle před a po mši svaté…

Více Ohlášky na neděli 5. prosince 2021

Ohlášky na neděli 28. listopadu 2021

Slavíme První neděli adventní. Od 15 hodin proběhne na faře tradiční zdobení perníčků. Od této neděle začínáme v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok. V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola. V pátek je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Je to první pátek měsíce prosince, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel. Brožurku Průvodce adventem, kterou připravilo Pastorační středisko, si můžete zakoupit v kostele, nebo stáhnout…

Více Ohlášky na neděli 28. listopadu 2021

Ohlášky na neděli 21.11.2021

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Zítra je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Příští neděle je první adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od pondělí se mění protiepidemická opatření. Pro bohoslužby platí rozestupy 1,5 metru, s výjimkou osob ze společné domácnosti, a nadále platí povinnost nošení respirátorů. Pro ostatní setkávání (mimo bohoslužeb) platí, že se jich mohou účastnit pouze osoby s dokončeným očkováním, nebo s…

Více Ohlášky na neděli 21.11.2021

Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi. Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu….

Více Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

SMS soutěž JMK o nejlépe opravenou památku r. 2022