Ohlášky na neděli  19. února 2023

Dnes je sedmá neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu začíná postní doba. Je to den přísného postu, to je zřeknutí se masitých pokrmů a také půst újmy. Půst újmy zavazuje dospělé věřící od 18 do 60 let věku a znamená jen jednou za den se najíst dosyta. Samozřejmě že ti, kdo mají zdravotní důvody, např. diabetes, toto dodržovat nemusí.

Ve středu se při ranní i večerní bohoslužbě bude udělovat popelec.

Po celou postní dobu nabízíme možnost společné modlitby při pobožnosti křížové cesty, a to každé úterý a pátek od 17 hodin (v úterý bude křížová cesta s dětmi).

Postní doba má být dobou modlitby, pokání a skutků lásky. Věřící se spolu s katechumeny připravují na velikonoční obnovu křestního zasvěcení

Příští neděle bude první postní.