Ohlášky na neděli 19. března 2023

Dnes je čtvrtá neděle postní. Je 19. března, slavnost sv. Josefa je ale vzhledem k postní neděli přesunuta na zítřejší den. V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle bude pátá postní, ze soboty na neděli se změní středoevropský čas na letní.

V pondělí po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Bohoslužby v týdnu budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek od 17 hodin se koná pobožnost křížové cesty.

Na farním webu najdete odkaz, pomocí kterého lze do konce měsíce hlasovat pomocí SMS zprávy v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Vítěz obdrží finanční dar. V soutěži je více církevních památek, jednou z nich je i mensa pod svatostánkem našeho kostela, která byla loni zrestaurována.