Ohlášky

Ohlášky na neděli 4. září 2022

Dnes je 23. neděle v mezidobí. Dnešní nedělí se obnovuje provoz farní kavárny. Při nedělní mši sv. v 9 hod. budou (už ode dneška) bývat v sakristii katecheze pro menší děti. Na konci bohoslužby dnes požehnáme dětem do nového školního roku. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Od tohoto týdne budou znovu úterní večerní mše pro děti, při ní zpívá Malá schola, která zve především děti, mládež, rodiče a všechny, kdo rádi zpívají, nebo na něco hrají. Zkouška od 16.30 v sakristii. Ve čtvrtek je svátek…

Více Ohlášky na neděli 4. září 2022

Ohlášky na neděli 28. srpna 2022

Dnes je 22. neděle v mezidobí. Zítra je památka Umučení sv. Jana Křtitele, v sobotu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže. Ještě tento týden bude prázdninový pořad bohoslužeb, s jednou výjimkou: pátek je prvním pátkem měsíce září, proto bude večerní mše svatá v 17:30 hodin s krátkou adorací. V 19 hodin bude modlitební večer a adorace s komunitou Emmanuel. Farnost sv. Jakuba zde tento den mši mít nebude. Od neděle se pak vrátí obvyklý pořad bohoslužeb, s jednou změnou: sobotní ranní mše, která bývá za zemřelé v týdnu, bude nadále…

Více Ohlášky na neděli 28. srpna 2022

Ohlášky na neděli  14. srpna 2022

Dnes je 20. neděle v mezidobí. O tomto víkendu probíhá Den Brna, který připomíná záchranu města a jeho obyvatel na přímluvu Panny Marie roku 1645. Pontifikální bohoslužbu na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna dnes v katedrále v 9 hodin celebruje brněnský biskup Pavel. Při této příležitosti Misionářky Donum Dei nabídnou ochutnávku světových specialit, a to v zahradě restaurace Živá voda pod Petrovem od 10.30 do 15 hodin. Probíhá také mnoho dalších iniciativ pořádaných městem a zájmovými skupinami. Zítra je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, je to doporučený svátek….

Více Ohlášky na neděli  14. srpna 2022

Ohlášky na neděli  7. srpna 2022

Dnes je 19. neděle v mezidobí. Zítra je památka sv. Dominika, kněze, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy a ve středu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve čtvrtek je památka sv. Kláry, panny a v pátek nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice. Příští neděle je 20. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli  7. srpna 2022

Ohlášky na neděli  31. července 2022

Dnes je 18. neděle v mezidobí. Zítra je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, a v pátek je nezávazná památka posvěcení baziliky Panny Marie v Římě, nazývané Panny Marie Sněžné. V sobotu je svátek Proměnění Páně. Příští neděle je 19. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli  31. července 2022

Ohlášky na neděli 17. července 2022

Dnes je 16. neděle v mezidobí. V pátek je svátek sv. Marie Magdalény, při příležitosti svátku patronky chrámu, bude od 13 hodin mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény, poutní mši v 18.00 hodin bude sloužit náš nový kaplan, novokněz otec Josef. V sobotu je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. V nemocniční kapli svaté Anny se v sobotu ve 14.30 koná poutní mše svatá, kterou bude sloužit P. Alojz Šeliga. Příští neděle je 17. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu. Velice děkujeme všem, kdo jste jakkoli…

Více Ohlášky na neděli 17. července 2022

Ohlášky na neděli 10. července 2022

Dnes je 15. neděle v mezidobí. V pondělí je památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Po ranní mši svaté bude úklid kostela. V pátek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to adorační den farnosti a vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Prosíme, přihlaste se v sakristii na adorační službu, abychom měli jistotu, že kostel nezůstane ani na chvíli prázdný. Příští neděle je 16. v mezidobí. Bohoslužby budou dle prázdninového rozvrhu: od pondělí do pátku je…

Více Ohlášky na neděli 10. července 2022

Ohlášky na neděli 3. července 2022

Dnes ve farnosti slavíme patrocinium, svatého apoštola Tomáše. V pondělí je památka sv. Prokopa, opata, v úterý je slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Je to doporučený svátek, bohoslužby budou v 7,45, v 9 a v 17,30. Příští neděle je 15. v mezidobí. Zítra začíná prázdninový pořad bohoslužeb, od pondělí do pátku nebude večerní mše svatá v 17,30. Bude však bývat v 19 hodin mše svatá svatojakubské farnosti. V sobotu bude bývat ranní mše za zemřelé až v 8 h. Nedělní pořad zůstává beze změny, tedy…

Více Ohlášky na neděli 3. července 2022