Ohlášky na neděli 4. prosince 2022

Slavíme druhou neděli adventní. Odpoledne v 15 hodin bude na faře tradiční zdobení perníčků. Zveme děti, mládež i rodiče.

V úterý je památka sv. Mikuláše, biskupa, na večerní „dětskou“ mši svatou zveme všechny děti a rodiče k oslavě sv. Mikuláše. Ve středu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je to doporučený svátek.

Děkujeme těm farníkům, kteří včera (v sobotu) pomohli s předvánočním úklidem kostela.

V peněžní sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo 75 000 Kč a 125 Euro. Peníze jsme předali duchovnímu správci farnosti Teresva na Ukrajině, který všem dárcům děkuje za mimořádnou štědrost.

Skautský oddíl Severky a ministranti zvou všechny rodiče a děti z farnosti na Mikulášskou besídku, na kterou přijde také sv. Mikuláš. Besídka se uskuteční příští neděli na Petrinu (ulice Veveří 15). Prosíme všechny, aby si vzali přezůvky.

Příští neděle bude třetí adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.